1. Đề bài xích 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 12. Giải bài 75 trang 106 sgk Toán 8 tập 12.1. Phía dẫn phương pháp làm2.2. Bài giải đưa ra tiết


Bạn đang xem: Bài 75 trang 106 sgk toán 8

Lời giải bài 75 trang 106 sgk Toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tìm hiểu thêm cách làm và so sánh đáp án. Với đó đóng góp thêm phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương một trong những phần hình học để tự tin xong xuôi tốt các bài tập về hình thoi khác.

Đề bài xích 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.» bài xích tập trước: Bài 74 trang 106 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài bác 75 trang 106 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn bí quyết làmÁp dụng dấu hiệu nhận biết hình thoi: Tứ giác gồm bốn cạnh cân nhau là hình thoi.Bài giải đưa ra tiếtDưới đây là các cách giải bài 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1 để các bạn tham khảo và đối chiếu bài có tác dụng của mình:
*
Giả sử hình chữ nhật (ABCD) gồm (E,F,G,H) lần lượt là trung điểm của (AB,BC,CD,DA)Bốn tam giác vuông ( EAH, EBF, GDH, GCF) có:(AE = BE = DG = CG ( = dfrac12AB = dfrac12CD ))(HA = FB = DH = CF ( = dfrac12AD = dfrac12BC ))Xét ( ∆EAH) với (∆EBF) có:(left{ eginarrayl A mE = BEleft( cmt ight)\ widehat A = widehat B = 90^0left( gt ight)\ AH = BFleft( cmt ight) endarray ight.)( Rightarrow Delta AHE = Delta BEFleft( c - g - c ight))


Xem thêm: Bài 42 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 26 Kết Nối Tri Thức, Bài 42 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2

( Rightarrow EH = EF) (2 cạnh tương ứng) (1)Xét (∆HDG) và (∆FCG) có:(left{ eginarrayl H mD = FCleft( cmt ight)\ widehat D = widehat C = 90^0left( gt ight)\ DG = CGleft( cmt ight) endarray ight.)( Rightarrow Delta HDG = Delta FCGleft( c - g - c ight))( Rightarrow GH = GF ) (2 cạnh tương ứng) (2)Xét (∆AHE) với (∆DHG) có:(left{ eginarrayl H mA = HDleft( cmt ight)\ widehat A = widehat D = 90^0left( gt ight)\ AE = DGleft( cmt ight) endarray ight. )(Rightarrow Delta AHE = Delta DHGleft( c - g - c ight))( Rightarrow EH = HG) (2 cạnh tương ứng) (3)Từ (1), (2) với (3) ( Rightarrow HE=EF = HG = GF )( Rightarrow EFGH ) là hình thoi (dấu hiệu nhận biết hình thoi).(Trong đó: "cmt" là chứng minh trên)» bài bác tập tiếp theo: Bài 76 trang 106 sgk Toán 8 tập 1Nội dung trên đã giúp cho bạn nắm được cách có tác dụng và đáp án bài bác 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1. Mong muốn rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đang là người sát cánh giúp các bạn học tốt môn học tập này.