Hướng dẫn giải bài bác §11. Tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích giải bài xích 74 75 76 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần số học tất cả trong SGK toán để giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 74 trang 39 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Bài học để giúp các em mày mò các vấn đề liên quan tiền đến tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số, đặc thù chia hết cùng các dạng toán liên quan và các ví dụ minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải sẽ giúp đỡ các em dễ dãi nắm được nội dung bài xích học.

1. Những tính chất

Tương từ bỏ phép nhân số nguyên, phép nhân phân số có các đặc điểm cơ bạn dạng sau:

a. Tính chất giao hoán: (fracab.fraccd = fraccd.fracab)

b. đặc điểm kết hợp: (left( fracab.fraccd ight).fracpq = fracab.left( fraccd.fracpq ight))

c. Nhân cùng với số 1: (fracab.1 = 1.fracab = fracab)

d. đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

(fracab.left( fraccd + fracpq ight) = fracab.fraccd + fracab.fracpq)

2. Áp dụng

Do các đặc thù giao hoán và kết hợp của phép nhân, khi nhân nhiều phân số, ta có thể đổi nơi hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào làm sao cho việc thống kê giám sát được thuận tiện.

Ví dụ: Tính tích (M = frac – 715.frac58.frac15 – 7.( – 16))

Bài giải:

Ta có (M = frac – 715.frac15 – 7.frac58.( – 16)) (Tính chất giao hoán)

( = left( frac – 715.frac15 – 7 ight).left( frac58.( – 16) ight)) (tính hóa học kết hợp)

( = 1.( – 10) = – 10) nhân với số 1

3. Ví dụ minh họa

Trước khi đi vào giải bài xích 74 75 76 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy khám phá các ví dụ điển hình nổi bật sau đây:

Ví dụ 1: 

Tính nhanh giá trị các biểu thức

(A = frac67 + frac17.frac27 + frac17.frac57)

(B = frac49.frac133 – frac43.frac409)

Bài giải:

(A = frac17.left( 6 + frac27 + frac57 ight) = frac17.7 = 1)

(B = frac49.left( frac133 – frac403 ight) = frac49.( – 9) = – 4)

Ví dụ 2: 

Áp dụng các đặc thù của phép nhân phân số để tính nhanh.

(M = frac83.frac25.frac38.10.frac1992)

(N = frac57.frac511 + frac57.frac211 – frac57.frac1411)

(Q = left( frac199 + frac12999 – frac1239999 ight).left( frac12 – frac13 – frac16 ight))

Bài giải:

(M = left( frac83.frac38 ight).left( frac25.10 ight).frac1992 = 1.4.frac1992 = frac1923)

(N = frac57.left( frac511 + frac211 – frac1411 ight) = frac57.frac – 711 = frac – 511)

(Q = left( frac199 + frac12999 – frac1239999 ight).0 = 0)

Ví dụ 3: 

Tính quý hiếm biểu thức:

(A = frac1^21.2.frac2^22.3.frac3^23.4.frac4^24.5)

(B = frac2^21.3.frac3^22.4.frac4^23.5.frac5^24.6.)

Bài giải:

(A = frac12.frac23.frac34.frac45 = frac15)

(B = frac2,,.,,3,,.,,4,,.,,51,,.,,2,,.,,3,,.,,4,,.,,frac2,,.,,3,,.,,4,,.,,53,,.,,4,,.,,5,,.,,6 = frac53)

Ví dụ 4: 

Tính nhanh

(M = frac23,,.,,5 + frac25,,.,,7 + frac27,,.,,9 + … + frac297.99)

Bài giải:

(M = left( frac13 – frac15 ight) + left( frac15 – frac17 ight) + left( frac17 – frac19 ight) + … + left( frac197 – frac199 ight))

( = frac13 – frac199)

( = frac3299)

Ví dụ 5: 

Tính quý giá của biểu thức:

(M = frac11.2.3 + frac12.3.4 + frac13.4.5 + …. + frac110.11.12)

Bài giải:

Ta tất cả nhận xét: (frac11.2 – frac12.3 = frac3 – 11.2.3 = frac21.2.3)

(frac12.3 – frac13.4 = frac4 – 22.3.4 = frac22.3.4;…)

Suy ra (frac11.2.3 = frac12left( frac11.2 – frac12.3 ight))

(frac12.3.4 = frac12left( frac12.3 – frac13.4 ight);…)

Do đó:

(M = frac12left( frac11.2 – frac12.3 + frac12.3 – frac13.4 + …. + frac110.11 – frac111.12 ight))

( = frac12left( frac11.2 – frac111.12 ight) = frac12left( frac12 – frac111.12 ight))

( = frac12.frac65132 = frac65264)

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 74 75 76 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net reviews với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần số học tập 6 kèm bài giải cụ thể bài 74 75 76 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2 của bài §11 đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài xích 74 75 76 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 74 trang 39 sgk Toán 6 tập 2

Điền các số phù hợp vào bảng sau:

*
Bài 74 trang 39 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

*
Giải bài 74 trang 39 sgk toán 6 tập 2

2. Giải bài 75 trang 39 sgk Toán 6 tập 2

Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút ngắn gọn nếu tất cả thể):

*
Bài 75 trang 39 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

*
Giải bài 75 trang 39 sgk toán 6 tập 2

3. Giải bài 76 trang 39 sgk Toán 6 tập 2

Tính cực hiếm biểu thức sau một giải pháp hợp lí:

(A=frac719.frac811+frac719.frac311+frac1219) ;

(B= frac59.frac713+frac59.frac913-frac59.frac313) ;

(C=left (frac67111+frac233-frac15117 ight ).left (frac13-frac14-frac112 ight )).

Bài giải:

(A= frac719.left (frac811+frac311 ight )+frac1219=frac719.1 +frac1219=1).

(B=frac59.left (frac713+frac913-frac313 ight )=frac59.frac7+9-313=frac59.frac1313=frac59.)

(C=left (frac67111+frac233-frac15117 ight ).left (frac13-frac14-frac112 ight ))

(=left (frac67111+frac233-frac15117 ight ).frac4-3-112=left (frac67111+frac233-frac15117 ight ).0=0)

4. Giải bài 77 trang 39 sgk Toán 6 tập 2

Tính giá bán trị các biểu thức sau:

(A=a.frac12 +a.frac13-a.frac14) với (a= frac-45);

(B=frac34.b+frac43.b-frac12.b) cùng với (b=frac169) ;

(C=c.frac34+c.frac56-c.frac1912) cùng với (c=frac20022003) ;

Bài giải:

Áp dụng đặc điểm phân phối, rồi tính cực hiếm biểu thức.

Xem thêm: Danh Sách Các Loại Thẻ Từ Tiếng Anh Là Gì ? Thẻ Từ (Tính) Tiếng Anh Là Gì

Chẳng hạn, (A=a.left (frac12+frac13-frac14 ight )=a.frac6+4-312=a.frac712.)

Với (a= frac-45) , thì (A=frac-45.frac712=frac-715.)

ĐS: (B=frac12) ; C = 0.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài bác 74 75 76 77 trang 39 sgk toán 6 tập 2!