Các tứ giác ở hình 102 a, b, c, e là hình thoi- Ở hình 102a, tứ giác(ABCD) bao gồm bốn cạnh cân nhau nên là hình thoi (theo định nghĩa)- Ở hình 102b,Xét(ΔEFG) và(ΔGHE) có:(EG)chung(EF = GH)(giả thiết)(FG = HE)(giả thiết)(Rightarrow ΔEFG = ΔGHE)(cạnh - cạnh - cạnh)(Rightarrow widehatFEG = widehatHGE) (hai góc tương ứng)Mà hai góc này ở trong phần so le trong đề nghị tứ giác(EFGH) là hình bình hànhHơn nữa ta lại có(EG) là phân giác của(widehatFEH) (giả thiết)Do đó(EFGH) là hình thoi (theo vệt hiệu nhận ra hình thoi)- Ở hình 102c,(KINM) có hai tuyến đường chéo(IM) và(KN) giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường (giả thiết)(Rightarrow) Tứ giác(KINM) là hình bình hành (dấu hiệu phân biệt hình bình hành)Mà(IM ot KN) (giả thiết)(Rightarrow) Hình bình hành(KINM) là hình thoi (dấu hiệu nhận thấy hình thoi)- Ở hình 102e, có(AC = AD = AB = BD = BC)(Rightarrow ABCD)là hình thoi (theo định nghĩa)- Tứ giác trên hình 102d không là hình thoi.


Bạn đang xem: Bài 73 trang 105 sgk toán 8

Lưu ý:+ Tứ giác bao gồm bốn cạnh cân nhau là hình thoi+ Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình thoi.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 11: Hình thoi khác • Giải bài bác 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm những hình thoi trên... • Giải bài bác 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 nhị đường chéo cánh của... • Giải bài xích 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng rằng các... • Giải bài xích 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng rằng các... • Giải bài xích 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh rằng:a) Giao... • Giải bài 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 103 biểu...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 11: Hình thoi
• Giải bài xích 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Luyện Tập Bài 20 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2 0 Trang 15 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết