Đố: bao gồm cặp phân số mà ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau các được và một kết quả.

Chẳng hạn: Cặp phân số(dfrac73)và(dfrac74)có:

(dfrac73.dfrac74 = dfrac7.73.4 = dfrac4912 \ dfrac73 + dfrac74 = dfrac7.4 + 7.312 = dfrac4912)

Đố em kiếm được cặp phân số khác cũng có thể có tính hóa học ấy




Bạn đang xem: Bài 72 trang 37 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Giảsử chọn hai phân số gồm cùng tử là(dfracax , extvà , dfracay)

Khi đó:(dfracax . dfracay = dfraca^2x.y)và(dfracax + dfracay = dfraca.y + a.xx.y = dfraca(x+y)x.y)

Để(dfraca^2x.y = dfraca(x+y)x.y)thì(a = x + y)

Vậy ta đi kiếm các cặp phân số bao gồm cùng tử cùng tổng hai chủng loại chính bằng tử số

Bài giải:

Một số cặp phân số như sau:

(dfrac95 , extvà , dfrac94)có:

( dfrac95 . dfrac94 = dfrac9 . 95.4 = dfrac8120 \ dfrac95 + dfrac94 = dfrac9.4 + 9.520 = dfrac8120)

(dfrac115 , extvà , dfrac116)có

(dfrac115 . dfrac116 = dfrac11.115.6 = dfrac12130 \ \ dfrac115 + dfrac116 = dfrac11.6 + 11.530 = dfrac12130)

(Học sinh từ bỏ tìm những cặp phân số khác)

Nhận xét: Có thể tìm kiếm được vô số cặp phân số nhưng mà tổng của chúng bởi tích của chúng


Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 10: Phép nhân phân số khác • Giải bài 69 trang 36 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Nhân các phân số (chú... • Giải bài bác 70 trang 37 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Phân... • Giải bài xích 71 trang 37 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài 72 trang 37 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: có những cặp...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 10: Phép nhân phân số
• Giải bài bác 69 trang 36 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 70 trang 37 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 71 trang 37 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 72 trang 37 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 107 Trang 98 Sgk Toán 6 Tập 1 07 (Trang 98 Sgk Toán 6 Tập 1)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12