Khi quăng quật dấu ngoặc bao gồm dấu " - " đằng trước ta đề nghị đổi dấu tất cả các số hạng trong vết ngoặc: dấu " + " thành dấu "-" với dấu "-" thành dấu " + ".

Khi vứt dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
Bạn đang xem: Bài 71 trang 88 sgk toán 6 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết

a) ( -2001 + (1999 + 2001) )

(= -2001 + 1999 + 2001 )

( = (- 2001 + 2001) +1999 )

(= 0 + 1999 = 1999 ) 

b) ( (43 - 863) - (137 - 57) )

(= 43 - 863 - 137 + 57)

( = (43 + 57 ) - ( 863 + 137 ))

(=100 - 1000 )

(= - ( 1000 - 100 )) ( = - 900)

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Bài 14 Trang 11 Sgk Toán 6 Tập 2, Sgk Toán 6 Tập 2, Đố Ông Đang Khuyên Cháu Điều Gì

Cảm ơn bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.