((x^3- m 2x^2 + m x m - 1)left( x m - m 5 ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

Qui tắc nhân nhiều thức với nhiều thức.

-(b-a)=-b+a=a-b

Lời giải bỏ ra tiết:

((x^3-2x^2 + x - 1)left( 5-x ight))

(= (x^3-2x^2 + x - 1).5 - (x^3-2x^2 + x - 1).x)

( = x^3.5 - 2x^2.5 + x.5 - 1.5 - x^3.x + 2x^2.x - x.x + 1.x) 

( = 5x^3-10x^2 + 5x - 5 - x^4 +2x^3 - x^2 + x)

( = -x^4 +(5x^3+ 2x^3)+(-10x^2 - x^2) + (5x + x) - 5)

( = - x^4 + 7x^3-11x^2 + 6x - 5.)

Ta có: (x - 5 = - left( 5 - x ight))

Suy ra kết quả của phép nhân:

(matrixleft( x^3-2x^2 + x - 1 ight)left( x - 5 ight) hfill cr  = - left( x^3-2x^2 + x - 1 ight)left( 5-x ight) hfill cr  = x^4 - 7x^3 + 11x^2 - 6x + 5 hfill cr )

johnadamshs.net
Bạn đang xem: Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 727 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng johnadamshs.net. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Luyện Tập 2: Giải Bài 52 Trang 25 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 52 Trang 25 Sgk Toán 6 Tập 1

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.