(a) ,, dfrac12 = dfracBox12;) (b) ,, dfrac34 = dfrac15Box;)

(c) ,, dfracBox8 = dfrac-2832;) (d) ,, dfrac3Box = dfrac12-24.)
Bạn đang xem: Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Hai phân số(dfracab , extvà , dfraccd)gọi là cân nhau nếu(a.d = b.c)

Bài giải:

(a) ,, dfrac12 = dfracBox12 \ eginalign Rightarrow 1 . 12 &= 2 . Box \ 12 &= 2.Box \ Box &= 12 : 2 \ Box &= 6 endalign)

Vậy(f dfrac12 = dfrac612)

(b) ,, dfrac34 = dfrac15Box \ eginalign Rightarrow 3 . Box &= 4 . 15 \ 3 . Box &= 60 \ Box &= 60 : 3 \ Box &= 20 endalign)

Vậy(f dfrac34 = dfrac1520)

(c) ,, dfracBox8 = dfrac-2832 \ eginalign Rightarrow Box . 32 &= 8 . (-28) \ Box . 32 &= -224 \ Box &= -224 : 32 \ Box &= -7 endalign)

Vậy(f dfrac-78 = dfrac-2832)

(d) ,, dfrac3Box = dfrac12-24 \ eginalign Rightarrow 3 . (-24) &= Box . 12 \ -72 &= Box . 12 \ Box &= -72 : 12 \ Box &= -6 endalign)

Vậy(f dfrac3-6 = dfrac12-24)


Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 2: Phân số đều bằng nhau khác • Giải bài xích 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài xích 8 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến hai số... • Giải bài xích 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng kết quả... • Giải bài bác 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tự đẳng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 2: Phân số bằng nhau
• Giải bài bác 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 8 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 68 Luyện Tập, Giải Bài Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 68

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12