Hình thang: Giải bài bác 6 trang 70; Bài 7,8,9,10 SGK trang 71 SGK Toán 8 tập 1 – Chương 1 .

Bạn đang xem: Bài 7 sgk toán 8 tập 1 trang 71

Bài 6.

*
Dùng thước cùng êke, ta có thể kiểm tra được hai tuyến đường thẳng có tuy vậy song cùng với nhau hay là không (xem hình 19). Bên trên hình 20, bao gồm tứ giác nào là hìnhthang, không là hìnhthang. Bằng phương pháp nêu trên, hãy bình chọn xem trong số tứgiác ở hình đôi mươi là hìnhthang

*

Các cách tiến hành:

– Xét xem cần phải kiểm tra nhị cạnh nào thuộc hai tuyến phố thẳng tuy vậy song cùng với nhau.

– Đặt mép cạnh góc vuông của êke trùng với 1 trong các hai cạnh cần kiểm tra.

– Đặt mép thước trùng cùng với mép cạnh góc vuông còn sót lại của êke.

– không thay đổi vị trí thước, dời êke để xét coi cạnh góc vuông của êke tất cả trùng với cạnh còn lại mà ta đề nghị kiểm tra của tứ giác. Nếu chúng trùng nhau thì tứgiác chính là hình-thang.

Các tứgiác ABCD, IKMN là hình-thang.

Tứgiác EFGH ko là hình-thang.

Bài 7. Tìm x cùng y bên trên hình 21, hiểu được ABCD là hình thang bao gồm đáy là AB cùng CD.

*

Đáp án: a) Tứ giác ABCD là hình thang gồm đáy AB và CD phải AB//CD và AD, BC là nhì cạnh bên.


Quảng cáo


Suy ra:

∠A + ∠D = 1800 ⇒ x + 800 = 1800 ⇒ x= 1800– 800 = 1000

∠B + ∠C = 1800 ⇒ 400 + y = 1800 ⇒ y = 1800 – 400 = 1400

b) Ta có AB//CD ⇒ ∠BAD = ∠CDt (đồng vị) ⇒ x =700

∠uBC = ∠BCD (so le trong) ⇒ y = 500

c) Ta có AB//CD cùng BC ⊥ DC ⇒ BC ⊥ AB ⇒∠ABC = 900 ⇒x=900


Quảng cáo


∠A + ∠D = 1800 ⇒ 650 + y = 1800 ⇒ y=1800 – 650 = 1150

Bài 8 trang 71. Hình.thang ABCD (AB // CD) có ∠A – ∠D = 200 ,∠B = 2∠C. Tính những góc của hình-thang.

Ta bao gồm hình thang ABCD (AB//CD):

∠A – ∠D = 200 ⇒ ∠A = 200 + ∠D (1)

Mà ∠A + ∠D = 1800 (2)

Thay (1) vào (2) ta có: ∠A + ∠D = 1800

⇔ 200 + ∠D + ∠D = 1800 ⇒ 200 +2∠D= 1800

⇒2∠D = 1600 ⇒∠D = 800

Thay ∠D = 800 vào (1) ta được ∠A=200 + 800 = 1000 

Ta lại sở hữu có: ∠B = 2∠C (3); ∠B + ∠C = 1800 (4)

Thay (3) vào (4) ta gồm 2∠C + ∠C = 1800 ⇒ 3∠C = 1800 ⇒∠C = 600

Thay ∠C = 600 vào (3) ∠B = 2∠C ⇒2.600 ⇒∠C =1200 

Bài 9 trang 71. Tứ giác ABCD tất cả AB= BC và tia phân giác của góc A. Minh chứng rằng ABCD là hình thang.

Giải:

Xét ΔABC có AB = BC (giả thiết) ⇒ Δ ABC cân nặng tại đỉnh B ⇒ ∠BAC = ∠BCA. Ac là tia phân giác của góc ∠BAA (giả thiết) ⇒ ∠BAC = ∠DAC

⇒∠BCA = ∠DAC ⇒ BC//AD (Do góc ∠BCA,∠DAC so le trong) ⇒ tứ giác ABCD là hìnhthang.

Xem thêm: Cảm Biến Ir Hay Camera Ir Là Gì? ? Quan Hệ Nhà Đầu Tư (Ir)

Bài 10 trang 71 Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là hình mẫu vẽ một loại thang bên trên hình vẽ tất cả bao nhiêu hìnhthang?

*
Ta có: AB//CD//EF//GH ⇒ Có toàn bộ 6 hìnhthang, đó là: ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG.