(a) ,, dfrac35 - dfrac-710 - dfrac13-20;) (b) ,, dfrac34 + dfrac-13 - dfrac518;)

(c) ,, dfrac314 - dfrac5-8 + dfrac-12;) (d) ,, dfrac12 + dfrac1-3 + dfrac14 - dfrac-16.)
Bạn đang xem: Bài 68 trang 35 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Quy đồng chủng loại số những phân số rồi triển khai cộng, trừ các phân số cùng mẫu.

Bài giải:

(a) ,, dfrac35 - dfrac-710 - dfrac13-20 \ ,,,, = dfrac35 + dfrac710 + dfrac1320 \ ,,,, = dfrac1220 + dfrac1420 + dfrac1320 \ ,,,, = dfrac3920)

(b) ,, dfrac34 + dfrac-13 - dfrac518 \ ,,,, = dfrac34 + dfrac-13 + dfrac-518 \ ,,,, = dfrac2736 + dfrac-1236 + dfrac-1036 \ ,,,, = dfrac536)

(c) ,, dfrac314 - dfrac5-8 + dfrac-12 \ ,,,, = dfrac314 + dfrac58 + dfrac-12 \ = ,,,, dfrac1256 + dfrac3556 + dfrac-2858 \ = dfrac1956)

(d) ,, dfrac12 + dfrac1-3 + dfrac14 - dfrac-16 \ ,,,, = dfrac12 + dfrac-13 + dfrac14 + dfrac16 \ ​​ ​​,,,, = dfrac612 + dfrac-412 + dfrac312 + dfrac212 \ ,,,, = dfrac712)


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số đối của các... • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài bác 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu sau đây có... • Giải bài xích 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất hình... • Giải bài bác 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc phép tính:(a) ,,... • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưa thích hợp... • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một hàng tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - luyện tập trang 34
• Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Layer Trong Photoshop Là Gì ? Tìm Hiểu Về Layer Trong Photoshop

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12