(a) ,, 2^10 : 2^8; hspace1cm b) ,, 4^6:4^3; \ c) ,, 8^5:8^4; hspace1,2cm d) ,, 7^4:7^4.)


Bạn đang xem: Bài 68 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Cách 1:

(a) ,, 2^10 = 1024; ,, 2^8 = 256 \ Rightarrow 2^10 : 2^8 = 1024 : 256 = f 4)

(b) ,, 4^6 = 4096; ,, 4^3 = 64 \ Rightarrow 4^6 : 4^3 = 4096 : 64 = f 64)

(c) ,, 8^5 = 32768; ,, 8^4 = 4096 \ Rightarrow 8^5 : 8^4 = 32768 : 4096 = f 8)

(c) ,, 7^4 = 2401; ,, 7^4 = 2401 \ Rightarrow 7^4 : 7^4 = 2401 : 2401 = f 1)

Cách 2:

(a) ,, 2^10 : 2^8 = 2^10 - 8 = 2^2 = 4 \ b) ,, 4^6 : 4^3 = 4^6 - 3 = 4^3 = 64 \ c) ,, 8^5 : 8^4 = 8^5 - 4 = 8 \ d) ,, 7^4 : 7^4 = 7^4 - 4 = 7^0 = 1 \ )

Nhận xét: Thông thườngkhi thực hiện chia nhì lũy thừa thuộc cơ số ta thực hiện theo bí quyết 2

(a^m : a^n = a^m-n , (a eq 0; , m geq n))


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 8: chia hai lũy thừa thuộc cơ số khác • Giải bài 67 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết tác dụng mỗi... • Giải bài 68 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bằng hai cách:Cách... • Giải bài bác 69 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền chữ Đ (đúng)... • Giải bài xích 70 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết những số:(987;... • Giải bài bác 71 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số tự... • Giải bài 72 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 1 số ít chính phương là số...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số
• Giải bài xích 67 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 68 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 69 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 70 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 71 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 72 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Fa Nghĩa Là Gì ? 6 Kiểu Fa Bạn Hay Gặp Là Gì? Fa Là Gì, Viết Tắt Của Từ Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12