Hướng dẫn Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 87; Bài 70, 71, 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1: luyện tập Quy tắc gửi vế – Chương 2.

Bạn đang xem: Bài 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Bài 66 . Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Áp dụng quy tắc đưa vế 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4), ta suy ra:

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x xuất xắc x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.

Bài 67. Tính:

a) (-37) + (-112); b) (-42) + 52; c) 13 – 31;

d) 14 – 24 – 12; e) (-25) + 30 – 15.

ĐA: a) -149; b) 10; c) -18;

d) -22; e) -10.

Bài 68. Một team bóng đá năm kia ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Trong năm này đội ghi được 39 bàn và để thunge lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn chiến hạ – thất bại của nhóm đó trong những mua giải.

Hiệu số bàn thẳng thua thời gian trước là: 27 – 48 = -21.


Quảng cáo


Hiệu số bàn chiến hạ thua trong năm này là: 39 – 24 = 15.

Bài 69 trang 87 Toán 6. Trong bảng sau đây có nhiệt độ độ tối đa và nhiệt độ thấp nhất của từng số tp vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên đề nghị số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của từng thành phố.

Thành phố

Nhiệt chiều cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Ha Nội

250C

160C

Bắc Kinh

-10C

-70C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

Pa-ri

120C

20C

Tô-ky-ô

80C

-40C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

Niu-yoóc

120C

-10C

Ghi các giá trị vào cột tương ứng như dưới đây:

Thành phố

Nhiệt độ dài nhất

Nhiệt độ phải chăng nhất

Chênh lệch sức nóng độ

Ha Nội

250C

160C

90C

Bắc Kinh

-10C

-70C

60C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

140C

Pa-ri

120C

20C

100C

Tô-ky-ô

80C

-40C

120C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

70C

Niu-yoóc

120C

-10C

130C

Bài 70. Tính những tổng sau một giải pháp hợp lí:

a) 3784 + 23 – 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14.


Quảng cáo


Đáp án: a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng ngay tức thì 3784.

b) Tương tự, áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để có:

(21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

a) = (3784 – 3785) + (23 – 15)= -1 + 8= 7.

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).= 10 + 10 + 10 + 10= 40.

Bài 71 Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 – 863) – (137 – 57).

Đáp án: a) quăng quật dấu ngoặc rồi đổi vị trí để số hạng 2001 đứng tức khắc -2001.

b) tiến hành các phép tính vào ngoặc trước.

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001= (-2001 + 2001) + 1999= 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57.= (43 + 57) – (863 + 137)= 100 – 1000= -900.

Bài 72.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Pineapple Là Gì Trong Tiếng Anh? Tại Sao Trái Thơm Lại Được Gọi Là Pineapples

*
Đố: mang lại chín tấm bìa tất cả ghi số và tạo thành ba team như hình 51. Hãy gửi một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác làm thế nào cho tổng những số trong mỗi nhóm đều bằng nhau

Trước không còn hãy tính tổng trong những nhóm. Bởi chỉ được chuyển một tấm bìa yêu cầu hiển nhiên nên chuyển một tấm bìa ghi số dương từ tổng lớn số 1 sang tổng bé nhỏ nhất hoặc một lớp bìa ghi số âm tự tổng nhỏ xíu nhất sang tổng lớn nhât.