Bạn đang xem: Bài 66 trang 34 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Ôn tập phép cùng và phép trừ phân số


Toán lớp 6: Phép trừ phân số


Toán lớp 6: Phép cộng phân số. đặc thù cơ phiên bản của phép cùng phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - đặc điểm cơ bạn dạng của phép nhân phân số


Bài 9: Phép trừ phân số


Toán lớp 6: Phép phân tách phân số


Bài 7: Phép cộng phân số


Bài 11: đặc thù cơ bản của phép nhân phân số


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,6K
*

Trọn cuốn sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học tập sinh giỏi môn toán lớp 6 tất cả đáp án


Tải về· 16,8K
*

Toán cải thiện và các chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,6K

13 chăm đề nâng cấp phát triển tu dưỡng học sinh tốt toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và cải cách và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,4K

Bài giải liên quan


Lý thuyết phép trừ phân số
Bài 58 trang 33 SGK Toán 6 tập 2
Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 Tập 2
Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 tập 2
Bài 61 trang 33 SGK Toán 6 tập 2
Bài 62 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2
Bài 63 trang 34 SGK Toán 6 Tập 2
Bài 64 trang 34 SGK Toán 6 tập 2
Bài 65 trang 34 SGK Toán 6 tập 2
Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2
Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2
Bài 68 trang 35 SGK Toán 6 tập 2
Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 31 Toán 6 Tập 2
Trả lời thắc mắc Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 2
Trả lời thắc mắc 4 bài bác 9 trang 33 Toán 6 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bởi nhau
Bài 3. Tính chất cơ phiên bản của phân số
Bài 4. Rút gọn gàng phân số
Bài 5. Quy đồng chủng loại số nhiều phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. đặc điểm cơ phiên bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép phân tách phân số
Bài 13. Láo số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm cực hiếm phân số của một số trong những cho trước
Bài 15. Tìm một vài biết quý giá một phân số của nó
Bài 16. Kiếm tìm tỉ số của hai số
Bài 17. Biểu vật dụng phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập thời điểm cuối năm phần Số học tập - Toán học 6
Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 3 - Đại số 6
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 6

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Bài 31, 32, 33 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2

Từ khóa