Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là (dfrac34) km, chiều rộng lớn là (dfrac58) km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất nền (bằng kilômet).

b) Chiều dài thêm hơn chiều rộng từng nào kilômet?
Bạn đang xem: Bài 62 trang 33 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chiều dài cùng chiều rộng

+) Tính hiệu của chiều dài cùng chiều rộng

Bài giải:

a) Nửa chu vi của khu đất nền là:

(dfrac34 + dfrac58 = dfrac118)(km)

b) Chiều dài khu đất hơn chiều rộng lớn là:

(dfrac34 - dfrac58 = dfrac18)(km)

Đáp số: a)(dfrac118km) b)(dfrac18km)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu sau đây có... • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất hình... • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng phép tính:(a) ,,... • Giải bài xích 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say mê hợp... • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một dãy tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài xích 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Hà Lan Tiếng Anh Là Gì ? Người Hà Lan Tiếng Anh Là Gì

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số