Tứ giác(ABCD) có(AB = 4cm, ,BC = trăng tròn cm, ,CD = 25 cm, ,DA = 8cm,) mặt đường chéo(BD = 10cm.)a) Nêu phương pháp vẽ tứ giác(ABCD) có form size đã cho ở trên.b) những tam giác(ABD) và(BDC) gồm đồng dạng với nhau không? bởi sao?c) chứng tỏ rằng(AB // CD.)
Bạn đang xem: Bài 61 trang 92 sgk toán 8 tập 2

*

a) bí quyết vẽ:

- Vẽ(ΔBDC:)+ Vẽ(DC = 25cm) + Vẽ mặt đường tròn tâm(D) có chào bán kính(= 10cm) và con đường tròn tâm(C) có cung cấp kính(= 20cm.) Giao điểm của hai đường tròn là điểm(B.)- Vẽ điểm(A:) Vẽ con đường tròn tâm(B) có phân phối kính(= 4cm) và mặt đường tròn tâm(D) có buôn bán kính(= 8cm.) Giao điểm của hai tuyến phố tròn này là điểm(A.)Vậy là ta đang vẽ được tứ giác(ABCD) vừa lòng điều khiếu nại đề bài.b) Ta có:

(dfracABBD = dfrac410 = dfrac25 ; ,, dfracBDDC = dfrac1025 = dfrac25; ,, dfracADBC = dfrac820 = dfrac25 \ Rightarrow dfracABBD = dfracBDDC = dfracADBC)

(Rightarrow ∆ABD acksim ∆BDC)(c - c - c)

c)(∆ABD acksim ∆BDC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehatABD = widehatBDC,)mà nhị góc tại đoạn so le trong

(Rightarrow AB // DC)hay(ABCD) là hình thang.

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • vấn đáp câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phạt biểu với viết tỉ... • vấn đáp câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu, vẽ hình, ghi... • trả lời câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu, vẽ hình, ghi... • trả lời câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định nghĩa... • vấn đáp câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • trả lời câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • trả lời câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • Giải bài bác 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 khẳng định tỉ số của... • Giải bài xích 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC... • Giải bài xích 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến tam giác cân nặng ABC (AB =... • Giải bài xích 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình thang(ABCD... • Giải bài xích 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác... • Giải bài bác 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tứ giác(ABCD)...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài xích tập SGK đồ vật lý 8 •Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý thoải mái và tự nhiên - Phần 2: Địa lý nước ta •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài tập SGK vật lý 8 •Chương 2: phản ứng hóa học - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: bao quát về khung hình người - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Phần 2: Địa lý việt nam - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và thống kê giám sát hóa học - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận chuyển - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 5: tiêu hóa - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: điều đình chất và năng lượng - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: da - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 9: Thần kinh cùng giác quan - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội huyết - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: chế tác - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8
bài xích trước bài sau
Lớp 8
Ôn tập chương 3
• trả lời câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì ? Quy Trình Làm Việc Tiếng Anh Là Gì

Chương 1: Cơ học Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý những châu lục Địa lý tự nhiên Chương 2: Nhiệt học Chương 2: phản nghịch ứng chất hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: khái quát về khung hình người Phần 2: Địa lý nước ta Chương 3: Mol và tính toán hóa học tập Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 2: chuyển động Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: thở Chương 6: hỗn hợp Chương 5: hấp thụ Chương 6: hiệp thương chất và tích điện Chương 7: bài trừ Chương 8: domain authority Chương 9: Thần kinh với giác quan lại Chương 10: Nội máu Chương 11: chế tạo ra