Câu sản phẩm công nghệ nhất: Tổng của hai phân số là 1 phân số tất cả tử bởi tổng các tử, mẫu bởi tổng những mẫu.

Bạn đang xem: Bài 61 trang 33 sgk toán 6 tập 2

Câu sản phẩm hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là 1 trong phân số bao gồm cùng mẫu mã đó và gồm tử bởi tổng các tử.

a) Câu nào đúng?

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy vạc biểu tương tự như cho hiệu của nhị phân số cùng mẫu.


Hướng dẫn:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng những tử và không thay đổi mẫu

Bài giải:

a) Theo quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu thì "câu sản phẩm công nghệ hai" ĐÚNG

Tổng của nhì phân số thuộc mẫu là một trong những phân số gồm cùng chủng loại đó và bao gồm tử bằng tổng các tử.

Xem thêm: Bài 156 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 156 Trang 64

b)Hiệu của nhì phân số cùng chủng loại số là 1 trong phân số tất cả cùng mẫu mã đóvà có tử bằng hiệu những tử.


*

Giải những bài tập bài xích 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34 khác • Giải bài bác 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac18... • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu sau đây có... • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất nền hình... • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài xích 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt phép tính:(a) ,,... • Giải bài bác 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài bác 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong một dãy tính chỉ... • Giải bài bác 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac35...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - rèn luyện trang 34
• Giải bài xích 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số