Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Bạn đang xem: Bài 61 trang 33 sgk toán 6 tập 2

Câu thứ hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào đúng?

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu.


Hướng dẫn:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Bài giải:

a) Theo quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu thì "câu thứ hai" ĐÚNG

Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.

Xem thêm: Bài 156 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 156 Trang 64

b)Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu đóvà có tử bằng hiệu các tử.


*

Giải các bài tập Bài 9: Phép trừ phân số - Luyện tập trang 34 khác • Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm số đối của các... • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:\(a) \,\, \dfrac{1}{8}... • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm\(x\), biết:\( a)... • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong hai câu sau đây có... • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 Một khu đất hình... • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền phân số thích... • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hoàn thành phép tính:\(a) \,\,... • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Buổi tối... • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong một dãy tính chỉ... • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:\(a) \,\, \dfrac{3}{5}...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: Phép trừ phân số - Luyện tập trang 34
• Giải bài 58 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 59 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 60 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 61 trang 33 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 62 trang 34 - SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài 63 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 64 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 66 trang 34 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 67 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 68 trang 35 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số