Hướng dẫn giải bài bác §2. Phân số bởi nhau, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần số học gồm trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 8 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Ở huyết trước chúng ta đã được biết tương đối đầy đủ hơn về phân số. Bài xích tiếp theo họ sẽ tò mò xem hai phân số cân nhau thì chúng đề nghị thỏa điều gì qua bài bác §2 Phân số bằng nhau

1. Định nghĩa

Hai phân số (fracab) cùng (fraccd) call là bằng nhau nếu a.d=b.c

2. Lấy ví dụ như minh họa

Trước khi đi vào Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2, bọn họ hãy mày mò các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1: 

(frac-32=frac9-6) vì ((-3).(-6)=9.2) ((=18)); (frac27 eq frac45) vì (2.5 eq 7.4)

Ví dụ 2:

Tìm số nguyên x, biết: (fracx15=frac39)

Bài giải:

Vì (fracx15=frac39) nên (x.9=3.15Rightarrow x=frac3.159=5)

Ví dụ 3:

Tìm 3 phân số bằng với phân số (frac-25)

Bài giải:

Ta có: (frac-410=frac-25) vì ((-4).5=(-2).10)

(frac6-15=frac-25) vì ((6).5=(-2).(-15))

(frac-820=frac-25) vì ((-8).5=(-2).20)

Ví dụ 4:

Lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức: 4.5=10.2

Bài giải:

(frac410=frac25;frac42=frac105, frac52=frac104,frac510=frac24)

Ví dụ 5:

Chứng tỏ các cặp số dưới đây bằng nhau:

a) (fraca-b) và (frac-ab)

b) (frac-a-b) và (fracab)

Bài giải:

a) (a.b=(-a).(-b)Rightarrow fraca-b=frac-ab)

b) ((-a).b=a.(-b)Rightarrow frac-a-b=fracab)

Ví dụ 6:

Tìm những số x, y, z, t biết: (frac12-6=fracx5=frac-y3=fracz-7=frac-t-8)

Bài giải:

(x=frac5.12-6=-10; -y=frac3.12-6=-6Rightarrow y=6)

(z=frac(-7).12-6=14;-t=frac(-8).12-6=16Rightarrow t=-16)

Ví dụ 7:

Cho 2 phân số bởi nhau (fracab=fraccd) . CMR (fracapm bb=fraccpm dd)

Bài giải:

Ta có: (a.d=b.cRightarrow a.dpm b.d=b.cpm b.dRightarrow d(apm b)=b(cpm d)Rightarrow fracapm bb=fraccpm dd)

Dưới đấy là phần hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Các cặp phân số tiếp sau đây có bằng nhau không?

( displaystyle a),, 1 over 4, cùng ,,3 over 12); ( displaystyle b),, 2 over 3, cùng ,,6 over 8);

( displaystyle c),, -3 over 5, cùng ,,9 over -15); ( displaystyle d),, 4 over 3, với ,,-12 over 9);

Trả lời:

a) Ta có: $1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12$

⇒ ( displaystyle 1 over 4 = 3 over 12)

b) Ta có: $2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16$

⇒ ( displaystyle 2 over 3 ≠ 6 over 8);

c) Ta có: $-3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45$

⇒ ( displaystyle -3 over 5 = 9 over -15)

d) Ta có: $4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = – 36 ≠ 36$

⇒ ( displaystyle 4 over 3 ≠ -12 over 9);

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Có thể xác định ngay những cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao?

( displaystyle -2 over 5, với ,,2 over 5); ( displaystyle 4 over -21, và ,,5 over 20); ( displaystyle -9 over -11, và ,,7 over -10).

Trả lời:

Vì:

( displaystyle -2 over 5>0 , cùng ,,2 over 5>0 ⇒ displaystyle -2 over 5 ≠ 2 over 5);

( displaystyle 4 over -210 ⇒ displaystyle 4 over -21 ≠ 5 over 20);

( displaystyle -9 over -11>0 , với ,,7 over -10Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2 của bài bác §2 Phân số đều bằng nhau trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 6 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Tìm những số nguyên x và y biết:

a) (fracx7=frac621) ;

b) (frac-5y=frac2028.)

Bài giải:

a) Ta tất cả (dfracx7=dfrac621) lúc (x.21 = 6.7) tuyệt (21x = 42.)

Từ kia suy ra (x = 42 : 21 = 2.) Vậy (x=2.)

b) Ta tất cả (dfrac-5y=dfrac2028) khi ((-5). 28 = y . 20) tốt (20y = -140.)

Từ kia suy ra (y = (-140) : đôi mươi = -7.) Vậy (y = -7.)

2. Giải bài xích 7 trang 8 sgk Toán 6 tập 2

Điền số phù hợp vào ô vuông?

*

Bài giải:

Thay từng ô vuông bởi một $x$ rồi tra cứu $x$ bằng cách nhân chéo.

a) (dfrac12 = dfracx12)

Nên ( 2.x = 12.1)

Suy ra ( x = 12 : 2 = 6)

Vậy (dfrac12=dfrac612) ;

b) (dfrac34 = dfrac15x)

Nên (3. X = 4. 15) suy ra ( x = 60 : 3 = 20)

Vậy (dfrac34=dfrac1520) ;

c) (dfracx8 = dfrac-2832)

Nên ta bao gồm (8. (-28) = x. 32) hay ( -224 = x . 32)

Suy ra ( x = -224 : 32 = – 7)

Vậy: (dfrac-78=dfrac-2832) ;

d) (dfrac3x = dfrac12-24)

Nên (3. (-24) = x. 12 ) tuyệt ( – 72 = x . 12 )

Suy ra ( x = (-72) : 12 = -6)

Vậy ta có: (dfrac3-6=dfrac12-24.)

3. Giải bài bác 8 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Cho hai số nguyên $a$ và $b (b ≠ 0)$. Minh chứng rằng những cặp phân số tiếp sau đây luôn bởi nhau?

a) (fraca-b) cùng (frac-ab)

b) (frac-a-b) với (fracab) .

Bài giải:

a) Ta có: (dfraca-b=dfrac-ab) bởi vì (a.b = (-b).(-a).)

b) Ta có: (dfrac-a-b=dfracab) bởi vì ((-a).b = -a.b = a.(-b).)

4. Giải bài bác 9 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Áp dụng hiệu quả của bài bác 8, hãy viết từng phân số dưới đây thành một phân số bằng nó và gồm mẫu số dương:

(frac3-4; frac-5-7;frac2-9;frac-11-10).

Bài giải:

Ta có:

(frac3-4=frac-34; frac-5-7=frac57;frac2-9=frac-29;frac-11-10=frac1110)

5. Giải bài bác 10 trang 9 sgk Toán 6 tập 2

Từ đẳng thức $2 . 3 = 1 . 6$ ta rất có thể lập được những cặp phân số bằng nhau như sau:

(frac26=frac13;frac21=frac63;frac36=frac12;frac31=frac62) (frac3.43.6=frac6.23.6).

Hãy lập các phân số cân nhau từ đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2.$

Bài giải:

Chia nhì vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ cho $3 . 6$, ta được:

(frac3.43.6=frac6.23.6) tuyệt (frac46=frac23.)

Chia hai vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ cho $3 . 2$, ta được:

(frac3.43.2=frac6.23.2) tốt (frac42=frac63).

Chia nhì vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ mang đến $4 . 6$, ta được:

(frac3.44.6=frac6.24.6) tốt (frac36=frac24).

Xem thêm: Toán Lớp 6 Bài Quy Tắc Chuyển Vế, Giải Bài Tập Sgk Toán 6 Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế

Chia hai vế của đẳng thức $3 . 4 = 6 . 2$ đến $4 . 2$, ta được:

(frac3.44.2=frac6.24.2) giỏi (frac32=frac64).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài 6 7 8 9 10 trang 8 9 sgk Toán 6 tập 2!