Giải toán lớp 6 tập 2 trang 23, 24 về nội dung so sánh phân số. Hướng dẫn làm bài tập 37, 38, 39, 40, 41 trang 23, 24 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Bài 6 so sánh phân số


Lý thuyết về So Sánh Phân SốTrả lời câu hỏi bài 6 trang 22 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài 6 trang 23 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết về So Sánh Phân Số

1. So sánh hai phân số cùng mẫu

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Ví dụ: \< \frac{-6}{10}\> > \< \frac{-9}{10}\> vì -6 > -9

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

3. Nhận xét

– Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0, gọi là phân số dương

Ví dụ: \< \frac{-5}{-8}\> > 0; \< \frac{4}{9}\> > 0

– Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0, gọi là phân số âm

Ví dụ: \< \frac{-2}{7}\> \< \frac{c}{d}\> a.d = b.c (\, b,d > 0)

+ Đưa về hai phân số có cùng tử dương rồi so sánh mẫu. Phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn (chỉ áp dụng với các phân số cùng dấu)

Ví dụ:

\< \frac{5}{-3}\> > \< \frac{5}{-2}\>; \< \frac{8}{11}\>

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 22 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 Bài 6 trang 22 Toán 6 Tập 2

Điền dấu thích hợp () vào ô vuông:

*
*
*
*
*

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất).

Giải: 

Ta có thể lập các phân số rồi quy đồng mẫu các phân số vừa tìm được. Cũng có thể so sánh một số phân số đơn giản hơn với nhau rồi chọn phân số lớn nhất trong chúng để so sánh với những phân số còn lại.

Xem thêm: Trả Lời Luyện Tập Vận Dụng 2 Trang 19 Sgk ToáN 6 CáNh DiềU Tập 2

a) Ta lập phân số tương ứng với các lưới ô vuông trong hình 7 như sau:

A tương ứng phân số \< \frac{2}{6} \>B tương ứng với phân số \< \frac{5}{12} \>C tương ứng với phân số \< \frac{4}{15} \>D tương ứng với phân số \< \frac{8}{20} \>E tương ứng với phân số \< \frac{11}{30} \>b) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần:

Quy đồng mẫu các phân số trên với mẫu chung là 60 ta có:

\< \frac{2}{6} = \frac{2.10}{6.10} = \frac{20}{60}\> \< \frac{5}{12} = \frac{5.5}{12.5} = \frac{25}{60}\> \< \frac{4}{15} = \frac{4.4}{15.4} = \frac{16}{60}\> \< \frac{8}{20} = \frac{8.3}{20.3} = \frac{24}{60} \> \< \frac{11}{30} = \frac{11.2}{30.2} = \frac{22}{60}\>

Vì \< \frac{16}{60} Bài 41 trang 24 SGK toán lớp 6 tập 2

Đối với phân số ta có tính chất: Nếu \< \frac{a}{b} > \frac{c}{d} \> và \< \frac{c}{d} > \frac{p}{q}\> thì \< \frac{a}{b} > \frac{p}{q} \> .