Giải toán lớp 6 tập 2 trang 23, 24 về nội dung so sánh phân số. Giải đáp làm bài xích tập 37, 38, 39, 40, 41 trang 23, 24 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Bài 6 so sánh phân số


Lý thuyết về so sánh Phân SốTrả lời câu hỏi bài 6 trang 22 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài 6 trang 23 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết về đối chiếu Phân Số

1. đối chiếu hai phân số thuộc mẫu

Trong nhị phân số tất cả cùng một mẫu mã dương, phân số nào gồm tử lớn hơn vậy thì lớn hơn.

Ví dụ: < frac-610> > < frac-910> bởi -6 > -9

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số bao gồm cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử cùng với nhau: phân số nào tất cả tử lớn hơn nữa thì lớn hơn.

3. Dìm xét

– Phân số bao gồm tử và chủng loại là nhì số nguyên thuộc dấu thì to hơn 0, điện thoại tư vấn là phân số dương

Ví dụ: < frac-5-8> > 0; < frac49> > 0

– Phân số có tử và chủng loại là hai số nguyên khác vệt thì bé dại hơn 0, call là phân số âm

Ví dụ: < frac-27> < fraccd> a.d = b.c (, b,d > 0)

+ Đưa về hai phân số bao gồm cùng tử dương rồi so sánh mẫu. Phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì to hơn (chỉ vận dụng với những phân số thuộc dấu)

Ví dụ:

< frac5-3> > < frac5-2>; < frac811>

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 22 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài bác 6 trang 22 Toán 6 Tập 2

Điền dấu tương thích () vào ô vuông:

*
*
*
*
*

b) sắp xếp những phân số này theo thứ tự tăng cao và cho thấy lưới làm sao sẫm độc nhất vô nhị (có tỉ số ô đen so với tổng thể ô là béo nhất).

Giải: 

Ta có thể lập những phân số rồi quy đồng mẫu những phân số vừa kiếm tìm được. Cũng có thể so sánh một vài phân số đơn giản dễ dàng hơn cùng nhau rồi chọn phân số lớn số 1 trong chúng để đối chiếu với gần như phân số còn lại.

Xem thêm: Trả Lời Luyện Tập Vận Dụng 2 Trang 19 Sgk ToáN 6 CáNh DiềU Tập 2

a) Ta lập phân số khớp ứng với những lưới ô vuông trong hình 7 như sau:

A khớp ứng phân số < frac26 >B tương ứng với phân số < frac512 >C khớp ứng với phân số < frac415 >D tương ứng với phân số < frac820 >E khớp ứng với phân số < frac1130 >b) Sắp xếp những phân số theo thứ tự tăng dần:

Quy đồng mẫu các phân số bên trên với mẫu bình thường là 60 ta có:

< frac26 = frac2.106.10 = frac2060> < frac512 = frac5.512.5 = frac2560> < frac415 = frac4.415.4 = frac1660> < frac820 = frac8.320.3 = frac2460 > < frac1130 = frac11.230.2 = frac2260>

Vì < frac1660 bài 41 trang 24 SGK toán lớp 6 tập 2

Đối với phân số ta bao gồm tính chất: nếu như < fracab > fraccd > và < fraccd > fracpq> thì < fracab > fracpq > .