a) (dfrac18-dfrac12) ; b) (dfrac-1112-(-1)) ; c) (dfrac35-dfrac56) ;

d) (dfrac-116-dfrac115) e) (dfrac1136-dfrac-724) ; g) (dfrac-59-dfrac-512.) 
Bạn đang xem: Bài 59 trang 33 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Muốn trừ một phân số cho 1 phân số, ta cùng số bị trừ cùng với số đối của số trừ.

(dfracab - dfraccd = dfracab + left( - dfraccd ight)) 


Lời giải đưa ra tiết

a) (dfrac18-dfrac12=dfrac18+left (-dfrac12 ight ))(=dfrac18+dfrac-48=dfrac-38).

b) (dfrac-1112-(-1)=dfrac-1112-left (-dfrac1212 ight ))(=dfrac-1112+dfrac1212=dfrac112.)

c) (dfrac35-dfrac56=dfrac35+left (-dfrac56 ight ))(=dfrac1830 + left( dfrac - 2530 ight)=dfrac18+(-25)30=dfrac-730.)

d) (dfrac - 116 - dfrac115 = dfrac - 116 + left( - dfrac115 ight) )(= dfrac - 15240 + left( - dfrac16240 ight))( = dfrac - 31240)

e) (dfrac1136 - dfrac - 724 )(= dfrac1136 + dfrac724 )(= dfrac2272 + dfrac2172)( = dfrac4372)

g) (dfrac - 59 - dfrac - 512 = dfrac - 59 + dfrac512 )(= dfrac - 2036 + dfrac1536 = dfrac-536)

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 620 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 23 - Bài 37 Trang 23 Sgk Toán 6 Tập 2

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.