(left ( dfrac34 ight )^5): (left ( dfrac34 ight )^3= left ( dfrac34 ight )^5 -3= left ( dfrac34 ight )^2) (= dfrac916)
Bạn đang xem: Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1

LG c.

(( - 12)^3:8^3).

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc:

(a^m:a^n = a^m - n)

(a^2 = left( - a ight)^2)

(a^n:b^n = left( dfracab ight)^n)

((n,m in mathbb N); (m>n); (b e 0))

Lời giải đưa ra tiết:

(( - 12)^3:8^3 = left( - dfrac128 ight)^3 = left( - dfrac32 ight)^3 )(,= - dfrac278)

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: " On Point Là Gì ? On Point Có Nghĩa Là Gì

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.