Khi quăng quật dấu ngoặc có dấu "(-) " đằng trước ta nên đổi dấu toàn bộ các số hạng trong dấu ngoặc: vệt "(+) " thành lốt "(-)" cùng dấu "(-)" thành dấu "(+) ".

Khi vứt dấu ngoặc tất cả dấu " (+)" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn duy trì nguyên.

Bài giải:

(eginalign a) ,, và x + 22 + (-14) + 52 \ &= x + 22 - 14 + 52 \ &= x + (22 + 52) - 14 \ &= x + 74 - 14 \ &= x + 60 endalign)

(eginalign b) ,, và (-90) - (p + 10) + 100 \ &= - ,90 – phường - 10 + 100 \ &= (-90 - 10) - p + 100 \ &= -100 - phường + 100 \ &= -100 + 100 - phường \ &= 0 - p \ &= -p endalign)
Bạn đang xem: Bài 58 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Xem đoạn clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 8: Quy tắc dấu ngoặc khác • Giải bài 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính tổng:(a) ,, (-17)... • Giải bài bác 58 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đơn giản biểu... • Giải bài 59 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh những tổng... • Giải bài xích 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 vứt dấu ngoặcrồi...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
• Giải bài bác 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 58 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 59 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Smart Card Reader Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Card Reader

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12