Bài §8. Quy tắc dấu ngoặc, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài bác giải bài 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần số học gồm trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 85 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. Quy tắc dấu ngoặc

– Khi vứt dấu ngoặc gồm dấu $“-“$ đằng trước, ta đề nghị đổi dấu toàn bộ các số hạng trong dấu ngoặc: vệt $“+”$ thành dấu $“-“$ với dấu $“-“$ thành lốt $“+”.$

– Khi quăng quật dấu ngoặc bao gồm dấu $“+”$ đằng trước thì dấu những số hạng vào ngược vẫn duy trì nguyên.

Ví dụ: Tính nhanh

a) 324 + <112 + (112 + 324)>b) (-257) – <(-257 + 156) – 56>.

Bài giải:

a) 324 + <112 + (112 + 324)>= 324 + <112 – 112 – 324>= 324 – 324 = 0

b) (-257) – <(-257 + 156) – 56>= -257 – (-257 + 156) + 56

= -257 + 257 – 156 + 56 = -100

2. Tổng đại số

Vì phép trừ tất cả thể miêu tả thành phép cộng (cộng với số đối của số trừ) bắt buộc một dãy những phép tính cộng, trừ các số nguyên được gọi là một tổng đại số.


Khi viết một tổng đại số, để cho đơn giản, sau thời điểm chuyển những phép trừ thành phép cùng (với số đối), ta có thể bỏ toàn bộ các vết của phép cộng và vệt ngoặc. Chẳng hạn:

5 + (-3) – (-6) – (+7) = 5 + (-3) + (+6) + (-7)

= 5 – 3 + 6 – 7.

Nhờ các tính chất giao hoán, kết hợp và quy tắc dấu ngoặc ta có các kết luận sau:

Trong một tổng đại số, ta tất cả thể:

– biến hóa tuỳ ý vị trí những số hạng dĩ nhiên dấu của chúng.

Chẳng hạn:

a – b – c = -b + a – c = -b – c + a


97 – 150 – 47 = 97 – 47 – 150 = 50 – 150 = – 100.

– Đặt dấu ngoặc để nhóm những số hạng một biện pháp tuỳ ý với chăm chú rằng trường hợp trước dấu ngoặc là dấu “-“ thì đề xuất dấu tất cả các số hạng vào ngoặc.

Chẳng hạn:

a – b – c = (a – b) – c = a – ( b + c)

284 – 75 – 25 = 284 – (75 + 25) = 284 – 100 = 184.

Chú ý: Nếu không sợ hãi nhầm lẫn, ta gồm thể nói theo cách khác gọn tổng đại số là tổng.


Dưới đó là phần hướng dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 83 sgk Toán 6 tập 1

a) tìm kiếm số đối của: $2, (-5), 2 + (-5)$.

b) đối chiếu số đối của tổng $2 + (-5)$ cùng với tổng những số đối của $2$ cùng $(-5).$

Trả lời:

a) Số đối của $2$ là: $-2$.

Số đối của $(-5)$ là: $5$.


Số đối của $2 + (-5) = – ( 5 -2) = – 3$ là: $3$.

b) Tổng những số đối của $2$ với $(-5)$ là:

$(-2) + 5 = 5 – 2 = 3$.

Suy ra số đối của tổng $2 + (-5)$ bởi tổng các số đối của $2$ cùng $(-5).$

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 83 sgk Toán 6 tập 1

Tính với so sánh hiệu quả của:

a) $7 + (5 – 13)$ và $7 + 5 + (-13)$.


b) $12 – (4 – 6)$ với $12 – 4 + 6$.

Trả lời:

Ta có:

a) $7 + ( 5 – 13 ) = 7 + ( -8) = -1$

$7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1$

Kết trái của nhị phép tính trên bằng nhau.

b) $12 – ( 4 – 6 ) = 12 – ( -2) = 14$

$12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14$

Kết trái của nhì phép tính trên bởi nhau.

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 84 sgk Toán 6 tập 1


Tính nhanh:

a) $(768 – 39) – 768$;

b) $(-1579) – (12 – 1579)$.

Trả lời:

a) $(768 – 39 ) – 768$

$= ( 768 – 768 ) – 39$ $= 0 – 39$ $= – 39$

b) $( -1579 ) – ( 12 – 1579 )$

$= -1579 + 1579 – 12$ $= 0 – 12$ $= – 12$

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

johnadamshs.net reviews với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài giải cụ thể bài 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 của bài §8. Quy tắc lốt ngoặc trong chương II – Số nguyên cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài bác 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài bác 57 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$;

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$;

c) $(-4) + (-440) + (-6) + 440$;

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$.

Bài giải:

Mỗi phép tính sẽ cho là 1 trong tổng đại số, buộc phải ta bao gồm thể thay đổi vị trí và sử dụng dấu ngoặc để nhóm những số hạng.

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$

$= <(-17) + 17> + 13$

$= 0 + 13 = 13$

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$

$= <12 +(-12)> + <30 + (-20)>$

$= 0 + 10 = 10$

c) $(-4) + (- 440) + (-6) + 440$

$= <(-440) + 440> + <(-4) + (-6)>$

$= 0 + (-10) = -10$

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$

$= <(-5) + (-1) + (-10)> + 16$

$= (-16) + 16 = 0$

2. Giải bài xích 58 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) $x + 22 + (-14) + 52$.

b) $(-90) – (p + 10) + 100$.

Bài giải:

Ta vẫn dùng phép chuyển đổi một tổng đại số để đơn giản và dễ dàng những biểu thức trên.

a) $x + 22 + (-14) + 52$

$= x + (-14) + 74 = x + 60$

b) $(-90) – (p + 10) + 100$

$= <(-90) + (-10) > + (-p) + 100$

$= <(-100) + 100> – p. = -p.$

3. Giải bài 59 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) $(2736 – 75) – 2736$.

Xem thêm: Chứng Chỉ Rohs Là Gì ? Tại Sao Cần Phải Có Chứng Chỉ Rohs Là Gì

b) $(-2002) – (57 – 2002)$.

Bài giải:

a) $(2736 – 75) – 2736$

$= (2736 – 2736) – 75$

$= 0 – 75 = -75$

b) $(-2002) – (57 – 2002)$

$= (-2002) – 57 + 2002$

$= (-2002 + 2002) – 57$

$= 0 – 57 = -57$

4. Giải bài bác 60 trang 85 sgk Toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) $(27 + 65) + (346 – 27 – 65)$

b) $(42 – 69 + 17) – (42 + 17)$

Bài giải:

a) $(27 + 65) + ( 346 – 27 – 65)$

$= 27 + 65 + 346 – 27 – 65$

$= (27 – 27) + (65 – 65) + 346 = 346$

b) $(42 – 69 + 17) – ( 42 + 17)$

$= 42 – 69 + 17 – 42 – 17$

$= (42 – 42) + (17 – 17) – 69$

$= 0 + 0 – 69 = – 69$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài 57 58 59 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1!