Hướng dẫn giải bài bác Ôn tập chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

I. Có mang về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số

1. Phân thức đại số là biểu thức tất cả dạng $fracAB$, với A, B là số đông đa thức với B khác đa thức 0.

2. nhì phân thức bằng nhua: $fracAB = fracCD$ trường hợp $A . D = B . C$

3. tính chất cơ bạn dạng của phân thức: nếu$M eq 0$ thì $fracAB=fracA.MB.M$

II. Các phép toán bên trên tập hợp những phân thức đại số

1. Phép cộng

a) cộng hai phân thức cùng mẫu : $fracAM + fracBM = fracA+BM$

b) cùng hai phân thức khác mẫu mã thức:

– Quy đồng chủng loại thức;

– cộng hai phân thức gồm cùng mẫu mã thức vừa tra cứu được.

2. Phép trừ


a) Phân thức đối của $fracAB$ kí hiệu vì $-fracAB$

$-fracAB=frac-AB=fracA-B$

b)$fracAB-fracCD= fracAB+(-fracCD)$

3. Phép nhân

$fracAB.fracCD=fracA.CB.D $

4. Phép chia

a) Phân thức nghịch đảo của phân thức $fracAB$ không giống 0 là $fracBA$

b) $fracAB:fracCD=fracAB.fracDC (fracCD eq 0)$


Dưới đây là Hướng dẫn trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi ôn tập

johnadamshs.net reviews với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài xích tập phần đại số 8 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1 của bài Ôn tập chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem bên dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Định nghĩa phân thức đại số? Một nhiều thức liệu có phải là phân thức đại số không? một số thực bất kỳ có phải là 1 trong phân thức đại số không?

Trả lời:

Định nghĩa phân thức đại số: Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là 1 trong biểu thức gồm dạng (fracAB), trong đó (A), (B) là rất nhiều đa thức và (B) khác đa thức 0.

 (B) được call là tử thức (hay tử), (B) được hotline là mẫu mã thức (hay mẫu). 


Mỗi đa thức cũng rất được coi như một phân thức với chủng loại thức bằng 1.

Mỗi số thực bất kì cũng là một trong những phân thức.

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Định nghĩa nhị phân thức đại số bởi nhau.

Trả lời:

Hai phân thức (frac mA mB) và (frac mC mD) gọi là bằng nhau nếu A.D=B.C. Ta viết:

(fracAB = fracCD) nếu (A.D = B.C)


3. Trả lời thắc mắc 3 trang 61 sgk Toán 8 tập 1


Phát biểu tính chất cơ phiên bản của phân thức đại số.

Trả lời:

Tính hóa học cơ bản của phân thức đại số:

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một nhiều thức khác đa thức 0 thì được một phân thức phân thức đã cho:

(fracAB = fracA.MB.M) (M là một nhiều thức khác nhiều thức 0).

Nếu phân chia cả tử và mẫu của một phân thức mang đến một nhân tử thông thường của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:


(fracAB = fracA:NB:N) (N là một nhân tử chung).

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Nêu quy tắc rút gọn một phân thức đại số. Hãy rút gọn gàng phân thức (frac8x – 48x^3 – 1).

Trả lời:

Quy tắc rút gọn một phân thức đại số:

– Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

– chia cả tử và mẫu mang đến nhân tử chung.

Rút gọn: (frac8x – 48x^3 – 1) 

= $frac4(2x – 1)(2x – 1) (4x^2 + 2x + 1)$ 

= $frac44x^2 + 2x + 1$

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Muốn quy đồng chủng loại thức của tương đối nhiều phân thức có mẫu thức không giống nhau ta làm nỗ lực nào?

Hãy quy đồng mẫu thức của nhì phân thức: (fracxx^2 + 2x + 1) cùng (frac35x^2 – 5).

Trả lời:

Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau:

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung;

– Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức;

– Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Quy đồng chủng loại thức của nhì phân thức: (fracxx^2 + 2x + 1) và (frac35x^2 – 5)

Phân tích mẫu mã thành nhân tử:

$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 $

$5x^2 – 5 = 5(x + 1)(x – 1)$

MTC: $5(x + 1)^2(x – 1)$

Nhân tử phụ:

$frac5(x + 1)^2(x – 1)(x + 1)^2 = 5(x – 1)$

$frac5(x + 1)^2(x – 1)5(x + 1)(x – 1) = (x + 1)$

Quy đồng:

(fracxx^2 + 2x + 1) = $fracx.5(x – 1)5(x + 1)^2(x – 1)$ = $frac5x^2 – 5x5(x + 1)^2(x – 1)$

(frac35x^2 – 5) = $frac3(x + 1)5(x + 1)^2(x – 1)$ = $frac3x + 35(x + 1)^2(x – 1)$

6. Trả lời thắc mắc 6 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu những quy tắc: cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cùng hai phân thức khác mẫu mã thức. Làm cho tính cộng: (fracxx^2 + 2x + 1 + frac35x^2 – 5)

Trả lời:

Quy tắc:

Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: Muốn cộng hai phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Cộng nhị phân thức khác mẫu thức: Muốn cộng nhì phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Làm tính cộng: (fracxx^2 + 2x + 1 + frac35x^2 – 5)

Từ câu hỏi 5 trang 61 ngơi nghỉ trên ta có:

(fracxx^2 + 2x + 1 + frac35x^2 – 5)

= $frac5x^2 – 5x5(x + 1)^2(x – 1)$ + $frac3x + 35(x + 1)^2(x – 1)$

= $frac(5x^2 – 5x) + (3x + 3)5(x + 1)^2(x – 1)$

= $frac5x^2 – 2x + 35(x + 1)^2(x – 1)$

7. Trả lời thắc mắc 7 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Hai phân thức ra làm sao được điện thoại tư vấn là nhị phân thức đối nhau? tìm kiếm phân thức đối của phân thức (fracx – 15 – 2x)

Trả lời:

Hai phân thức được điện thoại tư vấn là đối nhau ví như tổng của chúng bởi $0$.

Phân thức đối của phân thức (fracx – 15 – 2x) là: 

(-fracx – 15 – 2x) = (frac1 – x5 – 2x)

8. Trả lời thắc mắc 8 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu luật lệ trừ nhì phân thức đại số.

Trả lời:

Muốn trừ phân thức (fracAB) đến phân thức (fracCD), ta cộng (fracAB) với phân thức đối của (fracCD) :

(fracAB – fracCD = fracAB + left( – fracCD ight)).

9. Trả lời câu hỏi 9 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu quy tắc nhân nhì phân thức đại số.

Trả lời:

Muốn nhân nhị phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:

(fracAB.fracCD = fracA.CB.D)

10. Trả lời câu hỏi 10 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Cho phân thức $fracAB$ không giống 0, viết phân thức nghịch hòn đảo của nó.

Trả lời:

(fracBA)là phân thức nghịch đảo của phân thức(fracAB);

11. Trả lời thắc mắc 11 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Phát biểu quy tắc chia hai phân thức đại số.

Trả lời:

Muốn chia phân thức (fracAB) đến phân thức (fracCD) khác 0, ta nhân (fracAB) với phân thức nghịch đảo của (fracCD):

(fracAB:fracCD = fracAB cdot fracDC), với (fracCD e 0).

12. Trả lời câu hỏi 12 trang 61 sgk Toán 8 tập 1

Giả sử $fracA(x)B(x)$ là 1 trong những phân thức của vươn lên là x. Hãy nêu đk của thay đổi để giá trị của phân thức được xác định.

Trả lời:

Điều khiếu nại để cực hiếm của phân thức $fracA(x)B(x)$ xác định là tra cứu x sao để cho mẫu thức B(x) không giống 0.

Xem thêm: Sự Oxi Hóa Là Gì ? Chất Khử Là Gì? Các Chất Oxi Hóa Thường Gặp

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 với trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1!

“Bài tập nào khó khăn đã tất cả johnadamshs.net“


This entry was posted in Toán lớp 8 và tagged bài 1 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài 10 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài xích 11 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài xích 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài 2 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài 3 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài 4 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài bác 5 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài xích 6 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài 7 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài bác 8 trang 61 sgk toán 8 tập 1, bài bác 9 trang 61 sgk toán 8 tập 1, câu 1 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 10 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 11 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 12 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 5 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 6 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 7 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 8 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, câu 9 trang 61 sgk Toán 8 tập 1.