(eqalign& x^2-4x + 3 = x^2-x - 3x + 3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =left( x^2 - x ight) + left( - 3x + 3 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) cr )

Cách 2:

(eginarraylx^2 - 4x + 3\ = x^2 - 4x + 4 - 4 + 3\ = left( x^2 - 4x + 4 ight) - 1\ = left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight) - 1\ = left( x - 2 ight)^2 - 1^2\ = left( x - 2 + 1 ight)left( x - 2 - 1 ight)\ = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight)endarray) 


LG b.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

(x^2 + 5x + 4);

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp: nhóm, tách, thêm giảm để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Tách (5x=4x+x)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& x^2 + 5x + 4 = x^2 + 4x + x + 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = left( x^2 + 4x ight) + left( x + 4 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = xleft( x + 4 ight) + left( x + 4 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x + 4 ight)left( x + 1 ight) cr )


LG c.

(x^2 - x - 6);

Phương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm sút để xuất hiện nhân tử chung.

Tách (-x=2x-3x)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& x^2-x-6 = x^2 + 2x-3x-6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,= left( x^2 + 2x ight) + left( - 3x - 6 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = xleft( x m + m 2 ight) - 3left( x + 2 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) cr )


LG d.

(x^4 + 4)

(Gợi ý): Thêm và sút (4x^2) vào nhiều thức vẫn cho).

Xem thêm: Nominee Là Gì - Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Phương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm giảm để xuất hiện nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

(eqalign& x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4-4x^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( x^4 + 4x^2 + 4 ight) - 4x^2cr&,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( x^2 ight)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 ight> - 4x^2,,,, cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2)^2-left( 2x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2-2x)(x^2 + 2 + 2x) cr )

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 264 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.