Bạn đang xem: Bài 56 trang 92 sgk toán 8 tập 2

a)(AB = 5cm;, CD = 15cm)(Rightarrow dfracABCD = dfrac515 = dfrac13)b)(AB = 45dm = 450cm;, CD = 150cm)(Rightarrow dfracABCD = dfrac450150 = 3)c)(AB = 5CD)(Rightarrow dfracABCD = 5)

Ghi nhớ:

Tỉ số của nhị đoạn thẳng là tỉ số độ lâu năm của chúng theo thuộc một đơn vị chức năng đo


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập Ôn tập chương 3 khác • trả lời câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu với viết tỉ... • trả lời câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phạt biểu, vẽ hình, ghi... • trả lời câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • vấn đáp câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định nghĩa... • vấn đáp câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • trả lời câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • vấn đáp câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • Giải bài bác 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 khẳng định tỉ số của... • Giải bài bác 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang đến tam giác(ABC... • Giải bài xích 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến tam giác cân nặng ABC (AB =... • Giải bài bác 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình thang(ABCD... • Giải bài 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang đến tam giác... • Giải bài xích 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tứ giác(ABCD)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều - Hình học tập 8
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• vấn đáp câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Veganism Là Gì ? Chế Độ Ăn Vegan Cho Người Tập Gym Chế Độ Ăn Vegan Cho Người Tập Gym

Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều