Để khuyến khích tiết kiệm ngân sách điện, giá điện sinh hoạt được tính theo mẫu mã lũy tiến, nghĩa là nếu người tiêu dùng càng dùng các điện thì giá mỗi số năng lượng điện ((1kWh)) càng tăng thêm theo những mức như sau:

Mức máy nhất: Tính mang lại (100) số năng lượng điện đầu tiên;

Mức lắp thêm hai: Tính mang đến số điện thứ (101) đến (150), mỗi số đắt hơn (150) đồng so với tầm thứ nhất;

Mức đồ vật ba: Tính mang đến số điện thứ (151) cho (200), từng số giá cao hơn (200) đồng so với mức thứ hai;

v.v…

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm (10\%) thuê giá trị tăng thêm (thuế VAT).

Bạn đang xem: Bài 56 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Tháng vừa qua, nhà Cường cần sử dụng hết (165) số năng lượng điện và nên trả (95700) đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức đầu tiên giá là bao nhiêu?


Video gợi ý giải


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Gọi (x) (đồng) là giá năng lượng điện ở mức trước tiên (x>0).

- Số tiền đề nghị trả ở mức 1: (100x) (đồng).

- Số tiền đề nghị trả ở tầm mức 2: (50(x + 150)) (đồng).

- Số tiền nên trả ở tầm mức 3: (15(x + 150 +200)=15(x + 350)) (đồng).

- Số tiền bắt buộc trả chưa tính vat là: (100x + 50(x + 150) + 15(x + 350))

- Số tiền vat = 10% của (100x + 50(x + 150) + 15(x + 350))

- Số tiền yêu cầu trả = Số tiền cần trả không tính vat + Số tiền thuế VAT

Giải phương trình biểu diễn số tiền buộc phải trả ta tìm kiếm được số chi phí của từng số điện ở tầm mức thứ nhất.


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi (x) (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất (x>0).

Xem thêm: Giải Toán 6 Bài 12 Tính Chất Của Phép Nhân Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 93 96

Nhà Cường dùng hết 165 số điện mà (165= 100 + 50 + 15)

Như vậy đơn vị Cường phải đóng đến 100 số điện ở tại mức 1, 50 số điện ở tầm mức 2 cùng 15 số điện ở mức 3.