(eginalign A &= dfrac-511 + left( dfrac-611 + 1 ight) \ &= dfrac-511 + dfrac-611 + 1 \ &= left( dfrac-511 + dfrac-611 ight) + 1 \ &= dfrac-1111 + 1 \ &= -1 + 1 \ &= 0 endalign )

( eginalign B &= dfrac23 + left( dfrac57 + dfrac-23 ight) \ &= dfrac23 + dfrac57 + dfrac-23 \ &= left( dfrac23 + dfrac-23 ight) + dfrac57 \ &= 0 + dfrac57 \ &= dfrac57 endalign)

(eginalign C và =left( dfrac-14 + dfrac58 ight) + dfrac-38 \ &= dfrac-14 + dfrac58 + dfrac-38 \ &= dfrac-14 + left( dfrac58 + dfrac-38 ight) \ &= dfrac-14 + dfrac28 \ &= dfrac-14 + dfrac14 \ &= 0 endalign)

 
Bạn đang xem: Bài 56 trang 31 sgk toán 6 tập 2

Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 8: đặc thù cơ bản của phép cùng phân số - luyện tập trang 29 khác • Giải bài xích 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh:(a) ,,... • Giải bài bác 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: cắt một tấm bìa... • Giải bài bác 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hùng đi xe... • Giải bài 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm năm giải pháp chọn ba... • Giải bài bác 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Xây trường”Em hãy... • Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong vở bài xích tập của... • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say mê hợp... • Giải bài xích 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh giá trị các... • Giải bài 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong các câu sau đây,...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 8: đặc điểm cơ bạn dạng của phép cùng phân số - rèn luyện trang 29
• Giải bài bác 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Please Wait - Bộ Nhớ Đệm Của Cpu Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12