Biết rằng(200g) một hỗn hợp chứa(50g) muối. Hỏi nên pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó và để được một hỗn hợp chứa(20 \%) muối?
Bạn đang xem: Bài 55 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x ,(g)) là khối lượng nước đề xuất pha thêm, với(x > 0.)Khối lượng dung dịch mới:(200 + x)Vì dung dịch mới có nồng độ(20%) nên:(dfrac50200 + x = dfrac20100)(Leftrightarrow dfrac50200 + x = dfrac15)(Leftrightarrow 250 = 200 + x)(Leftrightarrow x = 50 , ext(nhận))Vậy bắt buộc pha thêm(50g) nước và để được dung dịch chứa(20 \%) muối.

Lưu ý:

Khi giải phương trình, chuyển hạng tử tự vế này sang vế cơ ta nên đổidấu " +" thành dấu"-" với dấu"-" thành dấu"+"


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cầm nào là nhị phương... • Giải bài 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với đk nào... • Giải bài bác 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 khi giải phương trình... • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu các bước giải... • Giải bài xích 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương trình... • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài bác 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi chiếc từ... • Giải bài bác 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khuyến khích tiết...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 53 Trang 34 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 53 Trang 34 Sgk Toán 8 Tập 2

Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi