Muốn cùng hai phân số khác mẫu mã ta viết chúng dưới dạng nhị phân số gồm cùng chủng loại rồi cộng những tử và không thay đổi mẫuchung.

Bài giải:

*
Bạn đang xem: Bài 55 trang 30 sgk toán 6 tập 2

Giải những bài tập bài bác 8: đặc thù cơ phiên bản của phép cộng phân số - rèn luyện trang 29 khác • Giải bài 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh:(a) ,,... • Giải bài bác 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: giảm một tấm bìa... • Giải bài xích 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hùng đi xe... • Giải bài bác 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài xích 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 search năm giải pháp chọn ba... • Giải bài bác 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp... • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Xây trường”Em hãy... • Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong vở bài tập của... • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưa thích hợp... • Giải bài xích 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh giá trị các... • Giải bài xích 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong các câu sau đây,...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 1: Trái Đất - Giải bài xích tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử hào hùng nước ta - Phần 2: lịch sử Việt phái nam từ nguồn gốc đến núm kỉ X •Chương 1: Cơ học - Giải bài tập SGK thứ lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học •: Chương 2: những thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất - Giải bài xích tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- giờ Anh Lớp 6: My home - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Đại cương cứng về giới Thực đồ vật - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt phái nam từ nguồn gốc đến vậy kỉ X •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài tập SGK thiết bị lý 6 •Unit 3- giờ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Chương 1: Tế bào thực đồ vật - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 3: thời kì Bắc trực thuộc và đấu tranh giành hòa bình - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh từ bắt đầu đến cầm kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học tập •Chương 2: Rễ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: cách ngoặt lịch sử hào hùng ở đầu gắng kỉ X - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái nam từ nguồn gốc đến nắm kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: Lá - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 7: Quả và hạt - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: các nhóm thực vật - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 9: sứ mệnh của thực thiết bị - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6
bài bác trước bài sau
Lớp 6
Bài 8: đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân số - rèn luyện trang 29
• Giải bài xích 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Ddm Là Gì - Ddm / Dom Là Gì

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 1: Trái Đất Unit 1 - tiếng Anh Lớp 6: My new school khởi đầu sinh học tập Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta Chương 1: Cơ học Chương 2: Góc : Chương 2: các thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My home Chương 2: Số nguyên Đại cương về giới Thực đồ dùng Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học Unit 3- tiếng Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực đồ Chương 3: thời kì Bắc ở trong và đấu tranh giành độc lập Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: cách ngoặt lịch sử ở đầu chũm kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả và hạt Chương 8: những nhóm thực vật Chương 9: phương châm của thực vật Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y