Một canô xuôi chiếc từ bến(A) cho bến(B) mất(4) giờ và ngược cái từ bến(B) về bến(A) mất(5) giờ. Tính khoảng cách giữa nhị bến(A) và(B,) biết rằng tốc độ của làn nước là(2 km/h.)
Bạn đang xem: Bài 54 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:

+ gia tốc ca nô đi xuôi mẫu = tốc độ ca nô + gia tốc dòng nước

+ tốc độ ca nô đi ngược chiếc = vận tốc ca nô - vận tốc dòng nước.

Bài giải

Gọi(x , (km/h)) là khoảng cách giữa(2) bến(A) và(B ,(x > 0))Khi này vẫn tốc canô thời gian xuôi mẫu là(dfracx4 , (km/h))Vì tốc độ dòng nước là(2km/h) nên gia tốc của ca nô khi nước im thin thít là(dfracx4 - 2 , (km/h)) và vận tốc ca nô khi đi ngược dòng là(left(dfracx4 - 2 ight) - 2 = dfracx4 - 4 , (km/h))Theo đề bài, ca nô trở về ngược loại hết(5) giờ đề xuất ta bao gồm phương trình:(5left(dfracx4 - 4 ight) = x)(Leftrightarrow 5 dfracx - 164 = x)(Leftrightarrow dfrac5(x - 16)4 = x)(Leftrightarrow 5(x - 16) = 4x)(Leftrightarrow 5x - 80 = 4x)(Leftrightarrow x = 80 , ext(nhận))Vậy quãng đường(AB) dài(80km)


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 nỗ lực nào là nhị phương... • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với điều kiện nào... • Giải bài bác 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài bác 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 lúc giải phương trình... • Giải bài 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu công việc giải... • Giải bài 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương trình... • Giải bài 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi mẫu từ... • Giải bài bác 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khuyến khích tiết...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Put Across Là Gì, Put Across Là Gì Trong Tiếng Việt

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các