Cho hình 82, vào đó(MD // AB) và(ME // AC.) chứng minh rằng điểm(A) đối xứng với điểm(M) qua điểm(I.)

*
Bạn đang xem: Bài 53 trang 96 sgk toán 8

Gợi ý:

ADME là hình gì?

Ta có:(MD// AE) (vì (MD// AB))(ME // AD)(vì (ME // AC))Nên(AEMD) là hình bình hành,(I) là trung điểm của(DE) nên(I) cũng chính là trung điểm của(AM,) vị đó(A) đối xứng với(M) qua(I.)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 8: Đối xứng trọng tâm khác • Giải bài xích 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Vẽ điểm A" đối xứng... • Giải bài 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập một trong mặt phẳng tọa... • Giải bài bác 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình... • Giải bài 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình 82, trong...


Xem thêm: Giải Bài 166 Trang 65 Sgk Toán 6 Tập 2, Giải Bài 166 Trang 65

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8