(dfracx + 19 + dfracx + 28 = dfracx + 37 + dfracx + 46)
Bạn đang xem: Bài 53 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Cộng (2) vào nhị vế của phương trình, ta được:

(dfracx + 19 + 1 + dfracx + 28 + 1 = dfracx + 37 + 1)(, + dfracx + 46 + 1)

( Leftrightarrow dfracx + 109 + dfracx + 108 = dfracx + 107 )(,+ dfracx + 106)

( Leftrightarrow dfracx + 109 + dfracx + 108 - dfracx + 107)(, - dfracx + 106=0)

( Leftrightarrow left( x + 10 ight)left( dfrac19 + dfrac18 - dfrac17 - dfrac16 ight) = 0kern 1pt)( ;(*))

Vì (dfrac19

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 80 Luyện Tập Chung Trang 80, Toán Lớp 5 Trang 80 Luyện Tập Chung