Cho hình bình hành(ABCD.) Gọi(E) là điểm đối xứng với(D) qua điểm(A,) gọi(F) là vấn đề đối xứng với(D) qua(C.) chứng tỏ rằng(E) đối xứng với điểm(F) qua điểm(B.)


Hướng dẫn:

Bước 1: chứng tỏ AEBC cùng ABFC là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Bước 2: từ bỏ đó minh chứng E, B, F thẳng hàng cùng BE = BF.

 

*

(AE // BC)(vì (AD // BC))(AE = BC)(cùng bằng (AD))Nên(ACBE) là hình bình hànhSuy ra:(BE // AC, ,BE = AC ,,,, (1))Tương tự(BF // AC,, BF = AC ,,,, (2))Từ((1)) và((2)) suy ra(E, ,B, ,F) thẳng hàng và(BE = BF.) Nên(B) là trung điểm của(EF,) vậy(E) đối xứng với(F) qua(B.)

Ghi nhớ:

Để chứng tỏ hai điểm A, B đối xứng cùng nhau qua điểm M ta phải chỉ ra hai điểm kiện:

- A, B, M thẳng hàng.

Xem thêm: Plot Twist Nghĩa Là Gì ? Tại Sao Plot Twist Cần Thiết Trong Cốt Truyện

- AM = MB


Xem đoạn phim bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 8: Đối xứng trung tâm khác • Giải bài 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Vẽ điểm A" đối xứng... • Giải bài 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình bình... • Giải bài bác 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình 82, trong...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 8: Đối xứng tâm
• Giải bài xích 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12