Cho một tam giác vuông, trong số đó cạnh huyền dài(20cm) cùng một cạnh góc vuông dài(12cm.) Tính độ nhiều năm hình chiếu cạnh góc vuông cơ trên cạnh huyền.
Bạn đang xem: Bài 52 trang 85 sgk toán 8 tập 2

*

Hướng dẫn:

Bước 1: hội chứng minh(ΔHBA acksim ΔABC) và để được tỉ lệ thức(dfracHBAB = dfracBABC)

Bước 2: Tính(HB)

Bước 3: Tính(HC)

Bài giải

Giả sử(ΔABC) vuông tại(A) bao gồm cạnh huyền(BC = 20cm;) cạnh(AB = 12cm) và con đường cao(AH. )

Khi đó(HB) và(HC) thứu tự là hình chiếu của cạnh(AB) và(AC) lên cạnh huyền(BC.)

Xét(ΔHBA) và(ΔABC) có:(widehatBAC = widehatAHB)( (= 90^o))( widehatB)chung(Rightarrow ΔHBA acksim ΔABC)(g.g)(Rightarrow dfracHBAB = dfracBABC)(cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)(Rightarrow HB = dfracAB^2BC = dfrac12^220 = 7,2 , (cm))

Lại có:(HC = BC - HB = trăng tròn - 7,2 = 12,8 , (cm))


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập (trang 84) khác • Giải bài 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Ở hình 51, tam... • Giải bài 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 trơn của một ống khói... • Giải bài 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Chân đường... • Giải bài xích 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho một tam giác vuông,...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học tập 8
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 84)
• Giải bài 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Trình Bày Phương Pháp Tự Học Là Gì ? Các Phương Pháp Tự Học Hiệu Quả

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12