Gọi(M) là điểm nằm giữa hai điểm (A, , B). Mang điểm(O) ko nằm trê tuyến phố thẳng (AB). Vẽ cha tia(OA, , OB, , OM.)

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Bạn đang xem: Bài 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2

*

(M)nằm giữa hai điểm(A) và(B) bắt buộc tia(OM) cắt(AB) trên (M), cho nên tia(OM) nằm trong lòng hai tia (OA, ,OB).

Nhận xét: việc này mang lại ta thấy dục tình giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia; nếu(M) nằm trong lòng hai điểm(A) và(B) cùng điểm(O) ko nằm trên phố thẳng(AB) thì tia(OM) nằm giữa hai tia(OA, , OB) với ngược lại.


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 1: Nửa mặt phẳng khác • Giải bài bác 1 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Hãy nêu một số... • Giải bài xích 2 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Hãy vội vàng một tờ giấy.... • Giải bài bác 3 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Điền vào khu vực trống... • Giải bài xích 4 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cho bố điểm(A, ,... • Giải bài 5 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Gọi(M) là điểm...


Xem thêm: Thuốc Viagra Có Tác Dụng Của Viagra Lên Các Hệ Cơ Quan Trong Cơ Thể

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học