Ta được (dfracx4= dfrac3,55 Rightarrow x = dfrac4.3,55 = 2,8).

Bạn đang xem: Bài 5 trang 59 sgk toán 8 tập 2

Vậy (x = 2,8).

 b) (PQ // EF) (giả thiết)

Theo định lí Ta-lét ta có:

( dfracDPPE = dfracDQQF)

Mà (QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15)

Ta được (dfracx10,5 = dfrac915 Rightarrow x = dfrac10,5.915 = 6,3)

Vậy (x=6,3).

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 Tập 1, Toán Nền Tảng Bám Sát Sách Giáo Khoa Lớp 7

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net


Cảm ơn các bạn đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.