Làm thay nào để các phân số gồm chung một chủng loại số? Với bài học kinh nghiệm này, johnadamshs.net sẽ giúp chúng ta cách quy đồng phân số. Thuộc với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hy vọng sẽ là mối cung cấp tài liệu tham khảo học tập bổ ích với chúng ta học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài bác tập sgk

A. Nắm tắt lý thuyết

1. Khái niệm.

Bạn đang xem: Bài 5 quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu mã số của nhiều phân số là biến đổi những phân số kia lần lượt thành gần như phân số bằng chúng nhưng bao gồm cùng chủng loại số.

2. Nguyên tắc quy đồng mẫu số 

Muốn quy đồng mẫu số những phân số với mẫu số dương ta làm như sau:

Bước 1: search bội chung của các mẫu (thường là BCNN để triển khai mẫu chung).

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Bài 28: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (frac-316; frac524;frac-2156).

b) trong những phân số sẽ cho, phân số nào chưa về tối giản ?

Từ nhận xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng những phân số này ra sao ?


=> Xem lí giải giải

Bài 29: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) (frac38) và (frac527)

b) (frac-29) và (frac425)

c) (frac115) và $-6$


=> Xem hướng dẫn giải

Bài 30: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) (frac11120) và (frac740)

b) (frac24146) và (frac613)

c) (frac730,frac1360,frac-940)

d) (frac1760,frac-518,frac-6490)


=> Xem khuyên bảo giải

Bài 31: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hai phân số dưới đây có đều bằng nhau không?

a) (frac-514) và (frac30-84)

b) (frac-6102) và (frac-9153)


=> Xem khuyên bảo giải
=> Trắc nghiệm Số học tập 6 bài bác 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 liên kết tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 - liên kết tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 - liên kết tri thức
Giải Giải music 6 - kết nối tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công nghệ 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giờ Anh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - kết nối tri thức
Giải Giải vận động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng tạo
Giải Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm nhạc chân trời sáng tạo 6
Giải thử khám phá hướng nghiệp 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng chế 6
Giải Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và Địa lý 6 - cánh diều
Giải công nghệ 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT technology 6 liên kết tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm nhạc 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm đồ vật lí 6
Trắc nghiệm lịch sử 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm giờ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 liên kết tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm music 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm âm thanh 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH KẾT NỐI


CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài 23: không ngừng mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Giải toán 6 bài bác 24: so sánh phân số .Hỗn số dương
Giải toán 6 bài 25 : Phép cùng và phép trừ phân số.
Giải toán 6 bài bác 26: Phép nhân cùng phép chia phân số.
Giải toán 6 bài xích 27: Hai câu hỏi về phân số.
Giải toán 6 bài tập cuối chương VI
Giải toán 6 bài bác : rèn luyện chung trang 13
Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài xích 28: Số thập phân.
Giải toán 6 bài xích 30 : có tác dụng tròn và cầu lượng
Giải toán 6 bài xích 29 : đo lường với số thập phân.
Giải toán 6 bài bác 31: một số bài toán về tỉ số cùng tỉ số phần trăm.
Giải toán 6 bài : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 bài bác 32: Điểm và mặt đường thẳng.
Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm trong lòng hai điểm .Tia
Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài xích 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

Xem thêm: So Sánh Mặt Kính Khoáng Là Gì ? Mineral Crystal Là Gì ? Kính Khoáng Là Gì


Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang 62
Giải toán 6 bài bác 36 : Góc
Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc
Giải toán 6 bài bác : rèn luyện chung trang 70
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM


Giải toán 6 bài bác 38 : tài liệu và thu nhập cá nhân dữ liệu.
Giải toán 6 bài xích 39 : Bảng thống kê và biểu vật dụng tranh
Giải toán 6 bài bác 40 : Biểu đồ cột
Giải toán 6 bài bác 41 : Biểu thứ cột kép
Giải toán 6 bài 42 : Kết quả rất có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
Giải toán 6 bài xích 43 : xác suất thực nghiệm
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương IX
Giải toán 6 bài tập ôn tập cuối năm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài 1: Phân số cùng với tử số và chủng loại số là số nguyên
Giải toán 6 bài 2: đặc điểm cơ phiên bản của phân số
Giải toán 6 bài xích 3: đối chiếu phân số
Giải toán 6 bài bác 4: Phép cộng và phép trừ phân số
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân cùng phép phân chia phân số
Giải toán 6 bài bác 6: giá trị phân số của một số
Giải toán 6 bài xích 7: láo lếu số
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài: Số thập phân
Giải toán 6 bài: các phép tính cùng với số thập phân
Giải toán 6 bài: làm tròn số thập phân và cầu lượng kết quả
Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: bài toán về tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG vào THẾ GIỚI TỰ NHIÊN


Giải toán 6 hình học tập bài: Hình có trục đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài: Hình có tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài: bài xích tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 hình học tập bài: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 hình học bài: cha điểm trực tiếp hàng. Tía điểm ko thẳng hàng
Giải toán 6 hình học bài: hai tuyến phố thẳng giảm nhau, tuy nhiên song. Tia
Giải toán 6 hình học tập bài: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học tập bài: Góc
Giải toán 6 hình học tập bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt
Giải toán 6 hình học bài: bài bác tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT


Giải toán 6 hình học tập bài: Phép phân tích - Sự kiện
Giải toán 6 hình học bài: xác suất thử nghiệm
Giải toán 6 hình học bài: bài xích tập cuối chương 9

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so với và xử lý dữ liệu
Giải toán 6 bài bác 2: Biểu đồ vật cột kép
Giải toán 6 bài bác 3: mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm 1-1 giản
Giải toán 6 bài 4: xác suất thực nghiệm trong một trong những trò chơi và thí nghiệm 1-1 giản
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài 1: Phân số cùng với tử và chủng loại là số nguyên
Giải toán 6 bài bác 2: So sánh các phân số. Lếu láo số dương
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số
Giải toán 6 bài bác 4: Phép nhân, phép phân tách phân số
Giải toán 6 bài 5: Số thập phân
Giải toán 6 bài bác 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
Giải toán 6 bài xích 7: Phép nhân, phép chia số thập phân
Giải toán 6 bài bác 8: Ước lượng và làm tròn số
Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài xích 10: Hai bài toán về phân số
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG


Giải toán 6 bài xích 1: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 bài xích 2: hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng tuy vậy song
Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng
Giải toán 6 bài 4: Tia
Giải toán 6 bài bác 5: Góc
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương VI
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com