a) trong hình vẽ bao gồm bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? (Hãy chứng thực từng cặp tam giác đồng dạng với viết theo các đỉnh tương ứng).

b) mang lại biết(AB = 12,45cm,, AC = 20,50cm.) Tính độ dài những đoạn thẳng(BC, ,AH,, BH) và(CH.)

*

Hình 51
Bạn đang xem: Bài 49 trang 84 sgk toán 8 tập 2

Gợi ý:

Hai góc cùng phụ với cùng một góc thì bằng nhau.

(a) ,, extCó cha cặp tam giác đồng dạng đó là: \ΔABC acksim ΔHBA , ( extvì ,widehatBAC = widehatAHB = 90^o; ,, widehatB , extchung) \ ΔABC acksim ΔHAC, ( extvì ,widehatBAC = widehatAHC = 90^o; ,, widehatC , extchung) \ ΔHBA acksim ΔHAC ext(tính hóa học bắc cầu).\ b) ,, ΔABC , extvuông tại , A , ext(giả thiết) \ Rightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2 , ext(định lí Py - ta -go) \ Rightarrow BC^2 = 12,45^2 + 20,50^2 Rightarrow BC = sqrt12,45^2 + 20,50^2 = 23,98 ,, (cm) \ ΔABC acksim ΔHBA , ext(chứng minh trên) \ Rightarrow dfracABHB = dfracBCBA , ext(cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ) \ Rightarrow HB = dfracAB^2BC = dfrac12,45^223,98 approx 6,46 , (cm) \ extLại có: , HC = BC - HB approx 23,98 - 6,46 approx 17,52 , (cm) \ extTương tự , ΔABC acksim ΔHAC , ext(chứng minh trên) \ Rightarrow dfracACHA = dfracBCBA , ext(cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ) \ Rightarrow HA = dfracAB.ACBC = dfrac12,45.20,5023,98 approx 10,64 , (cm) )


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện (trang 84) khác • Giải bài xích 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Ở hình 51, tam... • Giải bài 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 láng của một ống khói... • Giải bài bác 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Chân đường... • Giải bài xích 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho 1 tam giác vuông,...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 84)
• Giải bài xích 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Dđại Lý Là Gì ? Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Đại Lý Thương Mại (Cập Nhật 2022)

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết