Bài 49 Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A bao gồm đường cao AH. Bài xích 49 trang 84 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2 – các trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông

Bài 49 Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

a) trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?.

Bạn đang xem: Bài 49 sgk toán 8 tập 2 trang 84

b) mang lại biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài những đoạn BC, AH, bảo hành và CH.

*

 a) ∆ABC ∽ ∆HBA vì ( widehatA) = ( widehatH) = 900 ,( widehatB) chung

∆ABC ∽ ∆HAC vị ( widehatA) = ( widehatH) = 900, ( widehatC) chung

b) ∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2Quảng cáo

=> BC2 = 12,452 + 20,502 = 575,2525

=> BC= √575,2525 ≈ 24 cm

 ∆ABC ∽ ∆HBA

=> ( fracABHB) = ( fracBCBA) => HB = ( fracAB^2BC) ≈ ( frac12,45^224) ≈ 6,5 cm

=> CH = BC – bh = 24 – 6,5 ≈ 17,5 cm.

Mặt khác: ( fracACAH) = ( fracAB.ACBC) = ( frac12,45.20,2524)

=> AH = 10,6 cm


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 5 trang 140 sgk giải tích 12: bài xích 4. Phương trình bậc nhị với thông số thực
Bài tiếp theoBài 41 trang 73 sgk Toán lớp 7- tập 2, Hỏi giữa trung tâm của một tam giác
Danh sách bài xích tập
Bài 51 trang 84 – Sách giáo khoa môn Toán 8 tập 2, bài bác 51 Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC...
Bài 52 trang 85 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, bài bác 52. Cho một tam giác vuông, trong các số đó có cạnh huyền...
Bài 50 trang 84 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, bài 50. Nhẵn của một ống khói xí nghiệp sản xuất trên phương diện đất...
Bài 48 trang 84 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, bài bác 48. Trơn của một cột điện xung quanh đất bao gồm độ...
Bài 47 trang 84 – Sách giáo khoa Toán 8 tập 2, bài bác 47 Tam giác ABC có độ dài những cạnh là 3cm,...
Lý thuyết. Các trường hòa hợp đồng dạng của tam giác vuông, 1. Áp dụng những trường thích hợp đồng dạng của tam giác với tam...
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
So sánh nội dung bạn dạng vẽ gắn với phiên bản vẽ cụ thể .Bản vẽ thêm dùng để triển khai gì ?
Bài 13. Bạn dạng vẽ đính thêm - Câu 1 trang 43 SGK technology 8. So sánh nội dung bản vẽ gắn thêm với bạn dạng vẽ...
Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới, sử dụng ghi chú của người tiêu dùng trong phần 3 để viết một câu...
Unit 6: Folk Tales - Truyện dân gian - Skills 2 trang 65 Unit 6 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới. Sử dụng ghi chú...
Câu 5 trang 44 Sách bài xích tập (SBT) Địa 8: xong xuôi sơ vật dụng dưới đây, nêu rõ phần nhiều thuận lợi, khó khăn của...
Hoàn thành sơ vật dưới đây, nêu rõ rất nhiều thuận lợi, trở ngại của dân cư. Xóm hội Đông nam Á. Câu 5 trang...
Bài 46 trang 92 sgk Toán 8 tập 1, các câu sau đúng hay sai ?
Các câu sau đúng tuyệt sai ?. Bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1 - Hình bình hành...

Xem thêm: Giải Bài Toán Hình Lớp 7 Tập 2, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7


Bài 8.8 trang 11 SBT Hóa 8: Bảng bên là cân nặng riêng của một vài chất, ghi trong điều kiện thông
Bảng bên là cân nặng riêng của một trong những chất, ghi trong điều kiện thông thường.Em tất cả nhận xét gì về cân nặng riêng...