- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm những hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalign&; x^2 + 4x - y^2 + 4 cr & = (x^2 + 4x + 4) - y^2 cr & = left( x^2 + 2.x.2 + 2^2 ight) - y^2 cr & = left( x + 2 ight)^2 - y^2 cr & = left( x + 2 - y ight)left( x + 2 + y ight) cr )


LG b

(3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm những hạng tử và cách thức dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2 cr & = 3.left( x^2 + 2xy + y^2 - z^2 ight) cr & = 3.left< left( x^2 + 2xy + y^2 ight) - z^2 ight> cr & = 3.left< left( x + y ight)^2 - z^2 ight> cr & = 3left( x + y - z ight)left( x + y + z ight) cr )


LG c

(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2).

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm những hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Xem thêm: Giải Bài 113 Trang 44 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 113 Trang 44 Sgk Toán 6 Tập 1

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2 cr & = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) + left( - z^2 + 2zt - t^2 ight) cr & = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - left( z^2 - 2zt + t^2 ight) cr & = left( x - y ight)^2 - left( z - t ight)^2 cr & = left< left( x - y ight) - left( z - t ight) ight>.left< left( x - y ight) + left( z - t ight) ight> cr & = left( x - y - z + t ight)left( x - y + z - t ight) cr )

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 381 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.