Bài 41 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Hà Nội, Huế, Nha Trang, tp hcm nằm trên quốc lộ 1 theo vật dụng tự như trên. Cho biết thêm các quãng con đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội - Huế là 658 km

Hà Nội - Nha Trang là 1278 km

Hà Nội - tp.hcm là 1710 km

Tính những quãng con đường Huế - Nha Trang, Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Bài 47 trang 24 sgk toán 6 tập 1


Bài 42 trang 23 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Các số liệu về kênh đào Xuy–ê (Ai Cập) nối Địa Trung Hải với Hồng Hải được mang đến trong bảng 1 cùng bảng 2.

Bảng 1

Kênh đào Xuy–ê

Năm 1869

Năm 1955

Chiều rộng phương diện kênh

58m

135m

Chiều rộng lòng kênh

22m

50m

Độ sau của kênh

6m

13m

Thời gian tàu qua kênh

48 giờ

14 giờ

Bảng 2

Hành trình

Qua mũi Hảo Vọng

Qua kênh Xuy–ê

Luân Đôn – Bom–bay

17400km

10100km

Mác–xây – Bom-bay

16000km

7400km

Ô–đét-xa – Bom–bay

19000km

6800km


Bài 43 trang 23 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính trọng lượng của quả bí ở hình 18 khi cân nặng thăng bằng:

*

Hình 18


Bài 44 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) x : 13 = 41; b) 1428 : x = 14; c) 4x : 17 = 0;

d) 7x - 8 = 713; e) 8(x - 3) = 0; f) 0 : x = 0.


Bài 45 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vào ô trống làm sao cho a = b.q + r với 0 ≤ r

a

392

278

357

420

b

28

13

21

14

q

25

12

r

10

0


Bài 46 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc bởi 1. Trong phép chia cho 3, đến 4, mang đến 5, số dư hoàn toàn có thể bằng bao nhiêu?

b)Dạng tổng thể của số phân tách hết mang đến 2 là $2k$ , dạng tổng thể của số chia hết cho 2 dư một là $2k+1$ với $kin mathbbN$. Hãy viết dạng tổng thể của số chia hết mang lại 3, chia cho 3 dư 1, số phân tách cho 3 dư 2.

Xem thêm: Bài Tập Tập Hợp Lớp 6 - Các Bài Tập Về Tập Hợp


Bài 48 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, ngắn hơn ở số hạng tê cùng một vài thích thích hợp :

Ví dụ : 57 + 96 = (57 - 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm: 35 + 98; 46 + 29


Bài 49 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính nhẩm bằng phương pháp thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một vài thích hợp:

Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 - 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 - 96; 1354 – 997


Bài 50 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Sử dụng máy vi tính bỏ túi:

*

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 - 257; 91 - 56; 82 - 56; 73 - 56; 652 - 46 - 46 - 46


Bài 51 trang 24 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Điền số tương thích vào ô vuông ngơi nghỉ hình bên làm sao để cho tổng những số làm việc mỗi dòng, ở mỗi cột, làm việc mỗi đường chéo cánh đều bằng nhau.

(a)

(b)

2

(c)

5

(d)

8

(e)

6


Bài 52 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Tính nhẩm bằng phương pháp nhân thừa số này, phân tách thừa số cơ cùng một số trong những thích hợp:

14.50; 16.25

b)Tính nhẩm bàng giải pháp nhân cả số bị phân chia và số phân tách với một vài thích hợp:

2100 : 50; 1400 : 25

c)Tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc điểm (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132 : 12; 96 : 8


Bài 53 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bạn Tâm sử dụng 21000 đồng download vở. Có hai một số loại vở: một số loại I giá bán 2000 đồng một quyển, loại II giá bán 1500 đồng một quyển. Chúng ta Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a)Tâm chỉ mua vở các loại I ?

b)Tâm chỉ tải vở nhiều loại II ?


Bài 54 trang 25 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Một tàu hỏa nên chở 1000 khách hàng du lich. Biết rằng mỗi toa gồm 12 khoang; mỗi khoang có 8 địa điểm ngồi. Cần tối thiểu mấy toa để chở không còn số khách du lịch?