a)Trong phép phân chia cho (2), số dư rất có thể bằng (0)hoặc bằng (1). Trong phép phân chia cho (3), đến (4), mang lại (5), số dư hoàn toàn có thể bằng bao nhiêu?

b)Dạng tổng thể của số phân tách hết cho(2)là (2k), dạng bao quát của số chiacho(2)dư (1)là(2k + 1)với (k in mathbbN). Hãy viết dạng bao quát của số phân tách hết mang lại (3), phân chia cho (3)dư (1), số chia cho dư (2).
Bạn đang xem: Bài 46 trang 24 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Trong phép chia(a)cho(b), số dư(r)phải vừa lòng điều kiện(0 leq r .

Nói biện pháp khác, số dư luôn luôn to hơn hoặc bằng(0)và luônnhỏ hơnSố chia.

Bài giải:

a)

- vào phép phân tách cho (3), số dư hoàn toàn có thể bằng:(f 0, , 1, , 2)

- vào phép phân chia cho (4), số dư hoàn toàn có thể bằng:(f 0, , 1,, 2, , 3)

- vào phép phân tách cho (5), số dư có thể bằng:(f 0, , 1, , 2, , 3, ,4)

b)Dạng bao quát của:

Số phân chia hết đến (3)là(3k , (k in mathbbN))

Số phân chia cho (3)dư (1)là(3k + 1 , (k in mathbbN))

Số phân chia cho (3)dư (2)là(3k + 2 , (k in mathbbN))


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 6: Phép trừ và phép chia - rèn luyện 1 trang 24 - luyện tập 2 trang 25 khác • Giải bài bác 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Hà Nội, Huế, Nha Trang,... • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 các số liệu về kênh... • Giải bài 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính cân nặng của... • Giải bài bác 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số thoải mái và tự nhiên (x),... • Giải bài xích 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô trống sao... • Giải bài xích 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Trong phép phân chia cho... • Giải bài 47 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tra cứu số tự... • Giải bài 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bởi cách... • Giải bài bác 49 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài xích 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng máy vi tính bỏ túi... • Giải bài 51 rèn luyện 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền số thích... • Giải bài 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Tính nhẩm bằng... • Giải bài bác 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 chúng ta Tâm... • Giải bài bác 54 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Một tàu hỏa cần... • Giải bài xích 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính bỏ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 6: Phép trừ và phép chia - rèn luyện 1 trang 24 - luyện tập 2 trang 25
• Giải bài bác 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 47 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 49 rèn luyện 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 51 rèn luyện 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 53 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 55 rèn luyện 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Giải Bài 106 Trang 48 Sgk Toán 6 Tập 2, Luyện Tập Trang 48

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số