Một người lái ô tô ý định đi từ( A) đến(B) cùng với vận tốc(48km/h.) Nhưng sau khoản thời gian đi được 1 giờ với tốc độ ấy, xe hơi bị tàu hỏa chắn con đường trong(10) phút. Vày đó, nhằm kịp đến(B) đúng thời gian đã định, fan đó nên tăng tốc độ thêm(6km/h.) Tính quãng đường(AB.)
Bạn đang xem: Bài 46 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) là độ nhiều năm quãng đường(AB)((x > 0; km))Đoạn lối đi trong(1) giờ:(48km)Đoạn mặt đường còn lại:((x - 48) ,km)Thời gian ý định là(dfracx - 4848) (giờ)Thời gian thực tiễn là(dfracx - 4848 + 6 = dfracx - 4854) (giờ)Nếu không xẩy ra tàu hỏa chắn mặt đường trong(10) phút thì xe hơi sẽ cho sớm nên:(dfracx - 4848 - dfracx - 4854 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48)432 - dfrac8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48) - 8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9x - 432 - 8x + 384432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfracx - 48432 = dfrac16)(Leftrightarrow 6(x - 48) = 432)(Leftrightarrow 6x - 288 = 432)(Leftrightarrow 6x = 720)(Leftrightarrow x = 120)Vậy quãng đường(AB) dài(120 km)

Lưu ý: quá trình giải phương trình cất phân thức có mẫu thức là hằng số:+ cách 1: Quy đồng mẫu hai vế+ cách 2: Khử mẫu+ bước 3: Chuyển các hạng tử đựng ẩn sang 1 vế, những hằng số sang trọng vế còn lại+ cách 4: Thu gọn cùng giải phương trình dấn được.


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một số tự nhiên có... • Giải bài xích 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 kiếm tìm phân số tất cả đồng... • Giải bài 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm khám nghiệm Toán... • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp kí hợp... • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người điều khiển ô tô... • Giải bài xích 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An giữ hộ vào quỹ... • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm ngoái, tổng số dân... • Giải bài 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan tất cả một miếng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 50 Trang 84 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 50 Trang 84 Sgk Toán 8 Tập 2

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số