Một xí nghiệp sản xuất kí hợp đồng dệt một trong những tấm thảm len trong(20) ngày. Do đổi mới kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp sản xuất đã tăng (20)%. Vị vậy, chỉ trong(18) ngày, ko những xí nghiệp sản xuất đã chấm dứt số thảm yêu cầu dệt mà hơn nữa dệt thêm được(24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo đúng theo đồng.

 
Bạn đang xem: Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) (tấm) là số thảm len xí nghiệp dệt theo đúng theo đồng((x > 0, x in Z))Theo đề bài xích ta lập được bảng như sau:

 Số thảm len (tấm)Số ngày làm cho (ngày)Năng suất (tấm/ ngày)
Theo đúng theo đồng(x)(20)(dfracx20)
Đã thực hiện(x + 24)(18)(dfracx + 2418)

Theo đề bài ta bao gồm phương trình:(dfracx + 2418 = dfrac120100.dfracx20)(Leftrightarrow dfracx + 2418 = dfrac65.dfracx20)(Leftrightarrow dfracx + 2418 = dfrac6x100)(Leftrightarrow 100(x + 24) = 6x.18)(Leftrightarrow 100x + 2400 = 108x)(Leftrightarrow 8x = 2400)(Leftrightarrow x = 300)(thỏa mãn điều kiện)Vậy số tấm thảm len nhà máy dệt theo hợp đồng là(300) tấm

Ghi nhớ: các bước giải bài xích toán bằng cách lập phương trình:Bước 1: Lập phương trình- chọn ẩn số và đặt điều kiện phù hợp cho ẩn số:- Biểu diễn các đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và những đại lượng vẫn biết- Lập phương trình biểu hiện mỗi tương tác giữa chúngBước 2: Giải phương trìnhBước 3: Trả lời: chất vấn xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại của ẩn, nghiệm làm sao không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một số trong những tự nhiên có... • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm phân số tất cả đồng... • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm soát Toán... • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài xích 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An gởi vào quỹ... • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, toàn bô dân... • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan gồm một miếng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết - Hình học 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Quy Hoạch Là Gì ? Những Thông Tin Liên Quan Đến Quy Hoạch

Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết