- muốn cộng nhì phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhị phân số thuộc một chủng loại rồi cộng những tử và giữ nguyên mẫu chung.
Bạn đang xem: Bài 42 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Lời giải đưa ra tiết

( displaystyle a),,,7 over - 25 + - 8 over 25 = - 7 over 25 + - 8 over 25 )(displaystyle = left( - 7 ight) + left( - 8 ight) over 25 )( displaystyle = - 15 over 25 = - 15:5 over 25:5= - 3 over 5 ) 

( displaystyle b),,1 over 6 + - 5 over 6 = 1 + left( - 5 ight) over 6 )(displaystyle = - 4 over 6 = - 4:2 over 6:2 = - 2 over 3 )

( displaystyle c),,6 over 13 + - 14 over 39 = 18 over 39 + - 14 over 39 )( displaystyle = 18 + left( - 14 ight) over 39 = 4 over 39 )

( displaystyle d),,4 over 5 + 4 over - 18 )( displaystyle = 4 over 5 + - 4 over 18 = 4 over 5 + - 2 over 9 ) 

( displaystyle = 36 over 45 + - 10 over 45= 36 + left( - 10 ight) over 45 = 26 over 45 )

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 488 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2 3 Trang 83 Sgk Toán 6 Tập 2

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.