Cho nhì tia(Oy, , Oz) cùng nằm bên trên một nửa khía cạnh phẳng tất cả bờ đựng tia (Ox). Biết góc (widehatxOy = 30^o,, widehatxOz = 80^o). Vẽ tia phân giác(Om) của góc (xOy). Vẽ tia phân giác(On) của góc (yOz). Tính(widehatmOn.)
Bạn đang xem: Bài 36 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Cách 1: Tính(widehatyOz)sau đó tính(widehatmOy, , widehatyOn)rồi tính(widehatmOn.)

Cách 2: Tính(widehatmOn = dfracwidehatxOz2)

Bài giải:

*

Trên và một nửa mặt phẳng bờ cất tia(Ox)có(widehatxOy = 30^o

Do đótia(Oy)nằm giữa hai tia(Ox)và(Oz)

Nên:(widehatxOy + widehatyOz = widehatxOz)(1)

+)(Om)là tia phân giác của góc(xOy)nên:(widehatxOm = widehatmOy = dfracwidehatxOy2)(2)

+)(On)là tia phân giác của góc(yOz)nên:(widehatyOn = widehatnOz = dfracwidehatyOz2)(3)

Từ (1), (2), (3) suy ra:

(widehatmOn =widehatmOy + widehatyOn = dfracwidehatxOy2 + dfracwidehatyOz2 = dfracwidehatxOz2 = dfrac80^o2 = 40^o)

Nhận xét: Góc giữa hai tia phân giác của hai góc kề bằng nửa tổng của hai góc đó

 


Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 6: Tia phân giác của góc - luyện tập trang 87 khác • Giải bài bác 30 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trên và một nửa mặt... • Giải bài xích 31 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Vẽ góc(xOy) có... • Giải bài bác 32 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 khi nào ta kết luận... • Giải bài bác 33 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ nhị góc kề bù (xOy,... • Giải bài 34 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ nhị góc kề bù (xOy,... • Giải bài bác 35 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ góc bẹt (xOy). Vẽ... • Giải bài xích 36 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho hai tia(Oy, ,... • Giải bài bác 37 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến hai tia(Oy, ,...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 6: Tia phân giác của góc - rèn luyện trang 87
• Giải bài 30 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 33 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 35 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 36 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 37 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt "Hdi" - Hdi Là Gì Cụm Từ Fdi Hdi Là Gì

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12