b) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng:

25 . 12; 34 . 11; 47 . 101.
Bạn đang xem: Bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng: 

Tính chất phối kết hợp của phép nhân: (a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c )

Tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng: (a(b+c)=ab+ac)


Lời giải bỏ ra tiết

a) (15 . 4 = 15 . 2 . 2)(= (15 . 2) . 2= 30 . 2 = 60) hoặc (15 . 4 = 3.5 . 4 = 3 .( 5.4)=3.20 = 60)

(25 . 12 = 25 . 4 . 3)( = (25 . 4) . 3= 100 . 3 = 300)

(125 . 16 = 125 . 8 . 2 )( = (125 . 8 ). 2 = 1000 . 2 = 2000)

b) (25 . 12 = 25.(10 + 2))( = 25. 10 + 25. 2 = 250 + 50 = 300;)

(34 . 11 = 34.(10 + 1) )(= 34. 10 + 34. 1 = 340 + 34 = 374;)

( 47 . 101 = 47.(100 + 1))( = 47. 100 + 47. 1 = 4700 + 47 = 4747.)

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 118 - Bài 1,2,3 Trang 118 Sgk Toán 5: Mét Khối

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng johnadamshs.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.