Tìm những tích cân nhau mà không cần tính công dụng của mỗi tích:15 . 2 . 6; 4 . 4 . 9; 5 . 3 . 12;

8 . 18; 15 . 3 . 4; 8 . 2 . 9. 
Bạn đang xem: Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Hãy nhấn xét đều tích trong các số đó tích của hai thừa số vào tích này lại bằng một quá số vào tích khác. 


Lời giải bỏ ra tiết

Ta thấy (15 . 2 . 6 =15 .( 2 . 6) = 15 . 12;)

( 5 . 3 . 12 =(5 . 3) . 12 = 15 . 12;)

( 15 . 3. 4 = 15 . (3. 4 )= 15 . 12) 

Nên (15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 . 4;)

Lại thấy (4.4.9=(4.4).9=16.9;)

( 8.2.9=(8.2).9=16.9)

( 8.18=8.2.9=(8.2).9=16.9)

Nên (4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.)

Vậy các tích đều bằng nhau là : 

(15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 . 4;)

(4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.)

johnadamshs.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp johnadamshs.net
Xem thêm: Bài 89 Trang 36 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 89 Trang 36 Sgk Môn Toán Lớp 6 Tập 1

Cảm ơn các bạn đã thực hiện johnadamshs.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép johnadamshs.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.