Hướng dẫn giải bài §5. Quy đồng mẫu mã số các phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung giải bài luyện tập: giải bài 32 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 32 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Ta đã biết phương pháp đưa những phân số bao gồm mẫu âm về những phân số có mẫu dương bằng với phân số cũ. Vậy làm cụ nào để mang hai hay nhiều phân số về những phân số bằng với những phân số thuở đầu và bao gồm cùng chủng loại số thì bài xích tiếp theo họ sẽ biết cách đưa những phân số về các phân số cùng chủng loại số qua bài §5 Quy đồng mẫu mã số những phân số.

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là một trong những bội thông thường của 5 với 8. Ta đang tìm nhì phân số gồm mẫu là 40 cùng lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) cùng (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Phương pháp làm này được gọi là quy đồng chủng loại hai phân số.

Hai phân số (frac-35) và (frac-58) cũng có thể được quy đồng mẫu mã với những mẫu bình thường khác ví dụ điển hình như: 80, 120, 1600,….

Để cho dễ dàng và đơn giản khi quy đồng chủng loại hai phân số ta thường mang mẫu phổ biến là BCNN của các mẫu.

2. Quy đồng mẫu các phân số

Vì phần lớn phân số phần đông viết được dưới dạng phân số với mẫu dương phải ta có quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu các phân số với mẫu mã dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi chủng loại (bằng giải pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Xem thêm: Bài 94 Trang 95 Sgk Toán 6 Tập 1 ), Bài 94 Trang 95 Sgk Toán 6 Tập 1

Bước 3: Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng

Ví dụ:

Quy đồng mẫu những phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm vượt số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và mẫu với quá số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

3. Ví dụ như minh họa

Trước khi bước vào giải bài rèn luyện bài §5: giải bài 32 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tò mò các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1: 

Quy đồng mẫu 2 phân số sau: (frac25;frac37)

Bài giải:

Ta có: BCNN (5;7)=35 bắt buộc (frac25=frac2.75.7=frac1435;frac37=frac3.57.5=frac1535)

Ví dụ 2: 

Quy đồng mẫu các phân số sau: (frac73;frac56;frac34)

Bài giải:

BCNN (3;6;4)=12 nên (frac73=frac7.43.4=frac2812;frac56=frac5.26.2=frac1012;frac34=frac3.34.3=frac912)

Ví dụ 3: 

Rút gọn gàng 2 biểu thức với quy đồng:

(frac2^5.7+2^52^5.5^2-2^5.3) và (frac3^4.5-3^63^4.13+3^4)

Bài giải:

Ta có: (frac2^5.7+2^52^5.5^2-2^5.3=frac2^5.(7+1)2^5.(5^2-3)=frac822=frac4.211.2=frac411)

(frac3^4.5-3^63^4.13+3^4=frac3^4.(5-3^2)3^4.(13+1)=frac-414=frac(-2).27.2=frac-27)

BCNN (7;11)=77

Nên: (frac411=frac4.711.7=frac2877) và (frac-27=frac(-2).117.11=frac-2277)

Ví dụ 4: 

Quy đồng 2 biểu thức sau: (fraca+ba^2; fracab(a+b); a,b in Z; a,b,(a+b) eq 0)

Bài giải:

(BC (a^2;b.(a+b))=a^2.b.(a+b))

Nên: (fraca+ba^2=frac(a+b).b.(a+b)a^2.b.(a+b)=fracb.(a+b)^2a^2.b.(a+b))

(fracab.(a+b)=fraca.a^2b.(a+b).a^2=fraca^3a^2.b.(a+b))

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài luyện tập bài §5: giải bài 32 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

johnadamshs.net ra mắt với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 32 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2 của bài luyện tập bài § 5 Quy đồng mẫu số những phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 32 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của 7, 9, 21 để làm MSC

Do đó MSC của ba phân số là 63

Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để gia công MSC

Do đó MSC của tía phân số là 264

Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài xích 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi hầu hết phân số tất cả mẫu âm thành hồ hết phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa buổi tối giản.

Tìm BCNN của 20, 30, 15 để làm MSC

Do đó MSC của tía phân số là 60

Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi đều phân số tất cả mẫu âm thành gần như phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của 35, 20 để gia công MSC

Do đó MSC của bố phân số là 140

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài 32 33 trang 19 sgk toán 6 tập 2!