a) (dfrac-514) và (dfrac30-84) ; b) (dfrac-6102) và (dfrac-9153) .




Bạn đang xem: Bài 31 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Hướng dẫn : Rút gọn nhằm được hầu như phân số tối giản rồi so sánh.

Muốn rút gọn một phân số, ta phân tách cả tử và chủng loại của phân số cho một ước phổ biến (khác 1 cùng -1) của chúng.


Lời giải đưa ra tiết

a) (dfrac-514) và (dfrac30-84)

Ta có: (dfrac30 - 84 = dfrac30:(-6) - 84:(-6) = dfrac-5 14;)

Vậy: (dfrac-514) = (dfrac30-84)

b)(dfrac-6102) và (dfrac-9153)

Ta có:

(eginarrayl dfrac - 6102 = dfrac - 6:6102:6 = dfrac - 117;\ dfrac - 9153 = dfrac - 9:9153:9 = dfrac - 117 endarray)

Vậy: (dfrac-6102) = (dfrac-9153)




Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cardiovascular Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ Điển Tiếng Anh

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + johnadamshs.net"Ví dụ: "Bài 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 johnadamshs.net"