(a) ,, dfrac38 , extvà , dfrac527;) (b) ,, dfrac-29 , extvà , dfrac425;) (c) ,, dfrac115 , extvà , -6.)
Bạn đang xem: Bài 29 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:Muốn quy đồng mẫu số các phân số với mẫu mã dương ta làm cho như sau

Bước 1:TìmBC của các mẫu hay là BCNN

Bước 2:Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã (bằng cách chia mẫu phổ biến cho từng mẫu mã riêng)

Bước 3:Nhân tử và mẫu của từng phân số với vượt số phụ tương ứng

Lưu ý: ko cần trình bày đầy đủ các bước ra vở, ví dụ cách tìm MSC cùng tìm quá số phụ hoàn toàn có thể làm ra nháp

Bài giải:

a) MSC:(216)

(dfrac38 = dfrac3 . 278 . 27 = dfrac81216; ,, dfrac527 = dfrac5 . 827 . 8 = dfrac40216)

b) MSC:(225)

(dfrac-29 = dfrac-2 . 259 . 25 = dfrac-50225; ,, dfrac425 = dfrac4.925 . 9 = dfrac36225)

c) MSC:(15)

(-6 = dfrac-6.151.15 = dfrac-9015)

Nhận xét: Nếu các mẫu số riêngnguyên số bên nhau thì mẫu chung bằng tích của các mẫu số riêng biệt đó.


Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - rèn luyện trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu các... • Giải bài bác 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhì phân số dưới đây có... • Giải bài 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài xích 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài xích 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 35 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn rồi quy đồng... • Giải bài bác 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: nhị bức ảnh...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 1: Trái Đất - Giải bài xích tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - tiếng Anh Lớp 6: My new school - Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Mở đầu sinh học - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử dân tộc nước ta - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt nam giới từ bắt đầu đến nuốm kỉ X •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài bác tập SGK vật lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học tập •: Chương 2: những thành phần tự nhiên của Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- tiếng Anh Lớp 6: My home - Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học •Đại cưng cửng về giới Thực vật - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt nam giới từ xuất phát đến rứa kỉ X •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng lý 6 •Unit 3- giờ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 1: Tế bào thực đồ gia dụng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 3: giai đoạn Bắc thuộc và chiến đấu giành chủ quyền - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt nam từ bắt đầu đến cầm kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: bước ngoặt lịch sử dân tộc ở đầu cụ kỉ X - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt nam từ bắt đầu đến chũm kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: Lá - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 7: Quả cùng hạt - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: những nhóm thực thứ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: vai trò của thực đồ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6
bài xích trước bài xích sau
Lớp 6
Bài 5: Quy đồng mẫu những phân số - luyện tập trang 19
• Giải bài bác 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 35 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Hệ Số Hồi Quy Là Gì ? Phân Tích Hồi Quy Là Gì

Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 1: Trái Đất Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school bắt đầu sinh học Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta Chương 1: Cơ học Chương 2: Góc : Chương 2: các thành phần tự nhiên và thoải mái của Trái Đất Unit 2- giờ Anh Lớp 6: My trang chủ Chương 2: Số nguyên Đại cưng cửng về giới Thực thiết bị Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học Unit 3- tiếng Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực đồ gia dụng Chương 3: giai đoạn Bắc thuộc và chống chọi giành hòa bình Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: bước ngoặt lịch sử hào hùng ở đầu cố gắng kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả và hạt Chương 8: các nhóm thực đồ gia dụng Chương 9: phương châm của thực đồ vật Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y